Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14202129


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Marzec 201301.03.2013 r.

Strona internetowa Stowarzyszenia Virbus Unitis z Sokolnik Mokrych

Strona interentowa Virbus Unitis z Sokolnik Mokrych

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Virbus Unitis z Sokolnik Mokrych. Witryna została utworzona w ramach projektu „E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” realizowanego przez Stowarzyszenie Razem dla Radomki, w którym 4 organizacje otrzymały nowoczesne strony internetowe.

Dzięki stronie dowiemy się podstawowych informacji o działaniach Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Virbus Unitis, o Publicznej Szkole Podstawowej z Sokolnik Mokrych, poznamy realizowane inicjatywy i projekty!

Serdecznie zachęcamy do odwiedzin!

pobierzdo góry do góry

01.03.2013 r.

Nabór wniosków do Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

 Nabór wniosków do Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Celem Programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Działania podejmowane przy realizacji zadań służyć mają inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także odkrywaniu nowych możliwości współpracy ze społecznością lokalną.

Program skierowany jest do domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez instytucję kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działają. Zadaniem beneficjentów programu będzie zidentyfikowanie samodzielnych inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców, wspólna realizacja wybranych projektów oraz dokonanie ich oceny. W realizacji zadania beneficjenta wspomagać będzie wskazany przez NCK animator.

O dofinansowanie w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne można ubiegać się do 26 III 2013 roku.

pobierzdo góry do góry

04.03.2013 r.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 r.

Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego

Przypominamy o drugim naborze wniosków do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin składania ofert mija 31 marca 2013 r.

Programy w ramach których można uzyskać dofinansowanie to: Wydarzenia artystyczne, Kolekcje, Promocja literatury i czytelnictwa, Edukacja kulturalna, Dziedzictwo kulturowe, Obserwatorium kultury, Rozwój infrastruktury kultury, Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w opublikowanych „Wytycznych do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów” oraz regulaminach programów i priorytetów dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

pobierzdo góry do góry

05.03.2013 r.

Niedziela ze Zdrowiem w Zwoleniu

Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza na II „Niedzielę ze zdrowiem”, która odbędzie się w dniu 10 marca 2013 r. o godzinie 12.00 w Domu Weselnym „Dwa Lwy” przy ul. 11 listopada w Zwoleniu.

W programie zaplanowano preselekcje Pani profesor Wiesławy Bednarek na temat „ Nowotwory narządu płciowego u kobiet – profilaktyka i leczenie”; spotkanie z fizjoterapeutką – Panią Izabelą Jaśkiewicz; Promocję zdrowego stylu życia przez Poradnię Odżywiania i Odchudzania w Zwoleniu. Dla uczestników spotkania przewidziano występy artystyczne, loterię oraz pyszny poczęstunek w stylu Welles oraz dania gorące. Serdecznie zapraszamy!

pobierzdo góry do góry

05.03.2013 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki w Wolanowie.18.03.2013 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki, które odbędzie się w dniu 18 marca 2013 r. o godzinie 12.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20. Spotkanie poprzedzi seminarium pt. "Leader w okresie 2014-2020".

Podczas zebrania zaprezentowane zostanie sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Przedstawione zostaną projekty zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, Raport Ewaluacyjny z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ze względu na wagę omawianych spraw obecność Członków Stowarzyszenie jest obowiązkowa. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub drogą mailową na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

06.03.2013 r.

Zaproszenie na szkolenie z zakresu działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 18.03.2013 r. - Wolanów

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W związku z planowanym na II kwartał 2013r. ogłoszeniem naboru wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie mieszkańców gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew zainteresowanych rozpoczęciem dzielności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskań środki finansowe na rozwój prowadzonych firm. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 marca 2013 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Wolanowie, ul. Radomska 20.

Celem szkolenia będzie omówienie działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy. Udział w szkoleniu organizowanym przez LGD pozwoli na identyfikację , który z Państwa projektów wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, a tym samym ma największe szanse na znalezienie się na liście rankingowej wniosków skierowanych do dofinasowania.

W trakcie spotkania omówiony zostanie następujący zakres działań: przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy; rodzaj i zakres kosztów kwalifikowanych inwestycji; najczęściej popełniane błędy przez Wnioskodawców; Dokumenty niezbędne do pozytywnej weryfikacji wniosku; Warunki i tryb przyznania pomocy finansowej – procedura wyboru projektów; zakończenie i podsumowanie szkolenia. Czas trwania szkolenia: ok. 4 godzin.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przekazać informację o zgłoszeniu dzwoniąc pod nr 48 38 58 996, lub przesłać zgłoszenie na adres zarzad@razemdlaradomki.pl podając: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania i telefon kontaktowy.

pobierzdo góry do góry

06.03.2013 r.

Strona internetowa Stowarzyszenia Razem dla Rozwoju z Bieniędzic

Razem dla Rozwoju - Bieniędzice

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia Rozwoju dla Rozwoju z Bieniędzic. Witryna została utworzona w ramach projektu „E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” realizowanego przez Stowarzyszenie Razem dla Radomki, w którym 4 organizacje otrzymały nowoczesne strony internetowe.

Na stronie znajdziemy informacje na temat działań i projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, galerię zdjęć i wiele innych ciekawych informacji.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzin!

pobierzdo góry do góry

08.03.2013 r.

Klasyczne święto kobiet we Wsoli

Klasyczne Święto Kobiet we Wsoli

Muzeum Witolda Gombrowicza zaprasza na drugą część święta kobiet, tym razem klasyczną. A nawet romantyczną, choć z niezbędną domieszką ironii. W niedzielę 10 marca we Wsoli można będzie posłuchać autorskiego recitalu fortepianowego kompozytora Janusza Bieleckiego oraz wierszy Joanny Bąk. Organizatorzy przewidzieli też sympatyczną (i klasyczną) niespodziankę.

Joanna Bąk jest młodą (ur. 1986) artystką, zajmującą się poezją i fotografią artystyczną. Zdążyła już jednak być laureatką kilku konkursów literackich, m.in. Honorową Laureatką Międzynarodowego Festiwalu Artystycznego FAMA. Jej najnowszy tomik pod intrygującym tytułem „Pan tu nie leżał” Michał Rusinek rekomendował czytelnikom następująco: „To poezja, która nie boi się paradoksalnych point i kalamburów - świat rzeczy i świat słów przeplatają się tu niespodziewanie, realizm okazuje się podszyty surrealizmem, dystans wobec rzeczywistości raz jest ironicznie daleki, a raz boleśnie mały".

Janusz Bielecki komponuje zaledwie od kilku lat, ale jego utwory grali już renomowani artyści w kraju i za granicą (w Belgii, Hiszpanii, Francji i w Niemczech). Bielecki tworzy muzykę solową, kameralną i symfoniczną, jego suitę na fortepian i orkiestrę wykonywała Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod batutą Michała Nesterowicza. Kompozytor mówi o swoich utworach, że nawiązują do tradycji romantycznych i są przystępne również dla słuchaczy o mniejszym przygotowaniu do odbioru muzyki. Bielecki nie unika również mieszania gatunków muzycznych – jedna z jego kompozycji, zatytułowana „Lustra”, łączy muzykę klasyczną z jazzem, w aranżacjach Andrzeja Jagodzińskiego. Na płycie z tą aranżacją usłyszeć można także m.in. Henryka Miśkiewicza. Janusz Bielecki jest też mecenasem kultury. Sukces odniesiony w biznesie spożytkował między innymi na założenie Fundacji Bielecki-Art, która wspiera młodych twórców i organizuje znaczące przedsięwzięcia kulturalne.

pobierzdo góry do góry

08.03.2013 r.

Zapraszamy na Dzień Kobiet do Bierwiec!

Klasyczne Święto Kobiet we Wsoli

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic zaprasza w dniu 9 marca 2013 r .(sobota) na godzinę 16.00 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach na spotkanie w okazji Dnia Kobiet. W paragramie zaplanowano występ artystyczny dzieci z PSP Bierwce, Koła Gospodyń Wiejskich z Bieniędzic z gminy Wolanów, a także poczęstunek i dobrą zabawę.

Stowarzyszenie "Rozwoju Wsi Bierwce i okolic" działa na terenie gminy Jedlińsk. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 sierpnia 2002 roku. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic, jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim. Do zadań realizowanych przez Stowarzyszenie należą również inicjatywy związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

pobierzdo góry do góry

11.03.2013 r.

Rządowy program na rzecz aktywności osób starszych!

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 II edycja konkursu.. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.

Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny. Zagospodarowanie tego potencjału będzie stymulowało zarówno rozwój kapitału społecznego, jak i wzrost gospodarczy. Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Zadania objęte konkursem to: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych, usługi społeczne dla osób starszych.

Termin składania ofert: do 28 marca 2013. Kwota dofinansowania wynosi 90% wartości projektu.

pobierzdo góry do góry

12.03.2013 r.

W marcu ogłoszone zostaną terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z trzech działań finansowanych z PROW 2007-2013

ARiMR

Terminy naborów wniosków o przyznanie wsparcia z działań "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" powinny być znane jeszcze w marcu. Poda je do publicznej wiadomości Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross za pośrednictwem prasy oraz portalu internetowego ARiMR.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" zostanie przeprowadzony w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Wynika to z faktu, że tylko w tych województwach są jeszcze dostępne środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na takie wsparcie.

W zakresie działania: Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw nabory przeprowadzone będą w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego. Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. O pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.

Tegoroczny nabór z działania: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. W następnym etapie do naboru wniosków będą mogły przystąpić pozostałe uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji.

pobierzdo góry do góry

13.03.2013 r.

Agrafka Agory - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych

Agrafka Agory

Lokalne organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie programów stypendialnych skierowanych do studentów.„Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach siedmiu edycji Programu do tej pory przyznano ponad 100 dotacji na realizację lokalnych programów stypendialnych, na łączną kwotę prawie 1 000 000 złotych. Główne cele Programu to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.

O dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych skierowanych do studentów mogą się ubiegać lokalne organizacje pozarządowe, które zgodnie ze swoim statutem mogą prowadzić programy stypendialne. Minimalna dotacja jaką można otrzymać w ramach Programu „Agrafka Agory" wynosi 6840,00 zł, a maksymalna - 13680,00 zł.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu „Agrafka Agory”, do pobrania na stronie www.filantropia.org.pl

pobierzdo góry do góry

13.03.2013 r.

Być kobietą...

Takie motto przyświecało spotkaniu z okazji Dnia Kobiet , które odbyło się w sobotę 9 marca w Bierwcach. Organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic.

Świetlica w PSP Bierwce tego dnia wypełniła się licznie zaproszonymi gośćmi , paniami z Bierwiec i okolic , które wspólnie postanowiły uczcić swoje święto. Swoją obecnością zaszczycili nas ; Pan Wójt Wojciech Walczak z żoną Ireną , dyr. GCKi KF pani Agnieszka Gryzek, radny M. Janiec. Bardzo licznie przybyli członkowie zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Razem dla Rozwoju oraz Zespół Śpiewaczy Bieniędzice z gminy Wolanów . Pan Wójt Wojciech Walczak złożył serdeczne życzenia wszystkim paniom . Życzył kolejnych spotkań , które będą cieszyć się taką frekwencją. Spotkanie rozpoczęło się od występu dzieci z PSP Bierwce . Na początku nastąpiło odwołanie do 150 rocznicy Powstania Styczniowego i podkreślenia bardzo ważnej roli kobiet jaką odegrały w powstaniu.

Serdeczne podziękowania dla nauczycielki autorki historycznej inscenizacji pani Bożeny Zbrożyna. Okolicznościową dekorację z okazji Święta Kobiet przygotowała pani Halina Pluta.Kolejno uczennice Julia Czajka i Zuzia Król zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne otrzymując gromkie brawa. Uczniowie V kl. przedstawili familiadę o funkcjonowaniu kobiet i męźczyzn w ich dojrzałym życiu .Swoim występem rozbawili całą publiczność . Następnie Zespół Śpiewaczy Bieniędzice swoim występem umilił dalszą część wieczoru.

Ale to jeszcze nie koniec , bo atrakcją tego spotkania była niespodzianka w postaci podarunków , jakie można było otrzymać w postaci ;min. zaproszenia do Zakładu Fryzjerskiego Iwonka z Bierwiec , bilety na basen lub Live Fitness lub saune ,kilka książek bestselerów , reprodukcję mistrzów malarstwa, wyroby ze szkła, kawę herbatę i wiele innych podarunków. Sponsorami i pomysłodawcami tego punktu wieczoru byli ; Anastazja Potera , Iwona Górecka, Ewa Ofiara ,Barbara Sadowska, Katarzyna Sumińska, Małgorzata Goździewska, Jacek Kozłowski.

Serdeczne podziękowania Zarząd Stowarzyszenia kieruje do rodziców uczniów i wszystkich życzliwych osób, które brały udział w przygotowaniach do tego uroczystego spotkania .Wieczór upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze i był kolejną kulturalną imprezą zapoczątkowaną w ubiegłym roku . Dziękujemy wszyskim za wspólnie spędzone chwile.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic.

Dzień Kobiet w Bierwcach Dzień Kobiet w Bierwcach Dzień Kobiet w Bierwcach
pobierzdo góry do góry

14.03.2013 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki w Wolanowie - 18.03.2013 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki, które odbędzie się w dniu 18 marca 2013 r. o godzinie 12.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20. Spotkanie poprzedzi seminarium pt. "Leader w okresie 2014-2020".

Podczas zebrania zaprezentowane zostanie sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Przedstawione zostaną projekty zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, Raport Ewaluacyjny z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ze względu na wagę omawianych spraw obecność Członków Stowarzyszenie jest obowiązkowa. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub drogą mailową na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

15.03.2013 r.

Strona internetowa Stowarzyszenia Zakrzewiaki z Zakrzewa

Strona interentowa Stowarzyszenia Zakrzewiaki

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia Zakrzewiaki z Zakrzewa. Witryna została utworzona w ramach projektu „E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” realizowanego przez Stowarzyszenie Razem dla Radomki, w którym 4 organizacje otrzymały nowoczesne strony internetowe.

Dzięki stronie dowiemy się podstawowych informacji o działaniach Stowarzyszenia Zakrzewiaki, poznany kulturę i sztukę ludową na przykładzie działalności dziecięcego zespołu z Zakrzewa, jak również zapoznamy się z dotychczas realizowanymi inicjatywami i projektami. .

Serdecznie zachęcamy do odwiedzin!

pobierzdo góry do góry

18.03.2013 r.

W marcu i kwietniu ARiMR przeprowadzi trzy nabory wniosków na inwestycje w ramach PROW 2007 - 2013

ARiMR

Od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". ARiMR przeprowadzi nabór takich wniosków w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

W terminie od 15 do 26 kwietnia 2013 r. trwać będzie nabór w zakresie działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego. zacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. O pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.

pobierzdo góry do góry

19.03.2013 r.

Konferencja: Dziedzictwo i rozwój – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój

Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój zaprasza na konferencję pt. „Dziedzictwo i rozwój”, która odbędzie się w środę 20 marca 2013 r. o godzinie 10.00 w Dworku Anna w Podgórze 23.

W trakcie spotkanie przedstawione zostaną zagadnienia poświęcone następującym tematom: „Wdrażanie podejścia Leader w ramach PROW 2007-2013” w LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, które przedstawi Zbigniew Buczma – Prezes Stowarzyszenia DIR; „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz „Stan wdrażania, nabory w LGD” Iwona Kacperczyk, Justyna Nowicka – LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. Przedstawiciele samorządów oraz beneficjenci programu przedstawią prezentacje zatytułowane „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju – dobre praktyki”. W trakcie spotkania przedstawione zostanie również „Wdrażanie LSR w sąsiednich Lokalnych Grup Działania – na przykładznie Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – które zaprezentuje Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek.

Serdecznie Zapraszamy!

pobierzdo góry do góry

20.03.2013 r.

Spotkanie informacyjne z zakresu działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w Jedlińsku

Jedlińsk

W najbliższy piątek 22 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku odbędzie się spotkanie informacyjne nt. pozyskiwania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” . Spotkanie organizuje Urząd Gminy Jedlińsk wspólnie z Mazowieckim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podczas spotkania przedstawione zostanie sposób wypełniania wniosku oraz zakres kryteriów w/w działania. Szkolenie prowadzić będą pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego.

pobierzdo góry do góry

20.03.2013 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki – 18.03.2013 r. - Wolanów

W poniedziałek 18 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów odbyło się pierwsze w bieżącym roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Spotkanie poprzedziło seminarium, podczas którego Prezes LGD „Razem dla Radomki” zaprezentował referat nt. „Leader w okresie 2014-2020”, w którym omówił najważniejsze założenia związane z funkcjonowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w odniesieniu do Lokalnych Grup Działania w zbliżającej się nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Oprócz w/w prezentacji – Arkadiusz Ostrowski z LGD zaprezentował perspektywę działań Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w okresie I półrocza 2013 r.

Zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zebrania przedstawiona sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Walne Zebranie zaakceptowało również projekty zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na lata 2009-2015,zaprezentowano również Raport Ewaluacyjny z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. przedmiotowych obszarach podjęto uchwały zatwierdzające przedstawione sprawozdania, ocenę Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie Członków w Wolanowie Walne Zebranie Członków w Wolanowie Walne Zebranie Członków w Wolanowie
pobierzdo góry do góry

21.03.2013 r.

Artykuł – Smaczek z Doliny Radomki

Festyn Ekologiczny w Mniszku

Zachęcamy do lektury artykułu opublikowanego w 30 numerze Tygodnika Radomskiego , który przedstawia informacje na temat Gospodarstwa Sadowniczego Pani Moniki Bankiewicz – producentów naturalnie mętnych soków „Smaczek z Doliny Radomki”. Opisany jest w nim historia gospodarstwa sadowniczego, proces produkcji soków, oraz współpracą z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki”.

Artykuł mogą Państwo przeczytać klikając wybierając poniższą ikonę Pobierz. Zachęcamy do lektury!

pobierzdo góry do góry

25.03.2013 r.

Pałac Domaniowski – Premierą Roku!

Pałac Domaniowski fot. Joanna Ostrowska

Niezmiernie miło nam poinformować, że Pałac Domaniowski Resort & Conference w Konarach k. Radomia został uznany PREMIERĄ ROKU 2013 w konkursie HRS, Polsatu, Newsweeka i Forbesa na najlepsze obiekty hotelowe w Polsce.

W konkursie wzięło udział 95 obiektów nominowanych w 9 kategoriach. Mimo licznej i mocnej konkurencji, działający od maja 2012 roku obiekt, zdołał pokonać rywali. Nagrodzony obiekt jest malowniczo położony nad Zalewem Domaniowskim niedaleko Radomia. To idealne miejsce na rodzinny wypoczynek, romantyczne chwile we dwoje, firmową integrację, konferencję lub spotkanie.

W Pałacu działa Restauracja Domaniowska oferująca wykwintną kuchnię, eleganckie wnętrza i profesjonalną obsługę. Zachęcamy do skorzystania z naszej Strefy Beauty, sauny i jacuzzi. Działająca na terenie Pałacu Marina Domaniowska zaprasza entuzjastów sportów wodnych, żeglarstwa, wędkowania i wypoczynku nad wodą. Wypożyczalnia rowerów umożliwia wycieczki rowerowe.

pobierzdo góry do góry

26.03.2013 r.

PROWieści – Zachęcamy do lektury najnowszego numeru miesięcznika

PROWieści

Przedstawiamy Państwu najnowszy numer PROWieści, miesięcznika dotyczącego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Znajdziemy w nim informacje dotyczące m.in. tworzenia i rozwoju Grup Producentów Rolnych, zmian w PROW, realizacji PROW na lata 2007-2013, a także przykłady dobrych praktyk na podstawie realizowanych projektów.

Zachęcamy do lektury PROWieści, które można przeczytać klikając w poniższą ikonę Pobierz.

pobierzdo góry do góry

26.03.2013 r.

Konferencja podsumowująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dziedzictwa i Rozwój

W środę 20 marca 2013 r. w restauracji „Dworek Anna” w Podgórze w gminie Gózd, odbyła się konferencja „Dziedzictwo i rozwój - realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju”, podczas której podsumowano dotychczasową działalność Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Dziedzictwa i Rozwój, członkowie Rady, reprezentanci poszczególnych samorządów zrzeszonych w LGD, przedstawiciele sąsiednich LGD, beneficjenci działań osi 4 Leader, a także pracownicy biura LGD.

Konferencję otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Zbigniew Buczma, który przybliżył zebranym ideę wdrażania podejścia Leader w ramach PROW 2007-2013 w Lokalnej Grupie Działania „Dziedzictwo i Rozwój”. O dobrych praktykach, sukcesach, jak również problemach związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju i realizacją poszczególnych działań osi 4 PROW mówili między innymi: Pan Piotr Wajs z Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, Pan Marek Łuszczek – Z-ca Burmistrza Iłży, Pan Zdzisław Karaś - Wójt Gminy Jastrzębia, Pan Andrzej Wolszczak - Wójt Gminy Tczów, Pan Adam Jabłoński – Wójt Gminy Gózd, Pan Tomasz Olczyk – przedstawiciel Gminy Przyłęk oraz Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński.

W dyskusji głos zabrał także Pan Cezary Adam Nowek, który zaprezentował efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” i zapoczątkował dyskusję na temat przyszłości podejścia Leader w kolejnym okresie programowania.

Konferencja Dziedzictwo I Rozwój Konferencja Dziedzictwo I Rozwój Konferencja Dziedzictwo I Rozwój
pobierzdo góry do góry

27.03.2013 r.

Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Parafiada

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do VIII edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2013. Celem projektów jest wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy, pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych oraz zapoznanie młodzieży z historią lokalną. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej lub pobyt na Ukrainie grupy młodzieży polskiej, wraz z opiekunami, realizujących wspólny projekt.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: do dnia 17 kwietnia 2013 r.

pobierzdo góry do góry

28.03.2013 r.

Granty na projekty nakierowane na rozwój młodzieży - mniej znane źródła dotacji dla NGO

Granty na projekty dla młodzieży

Organizacja "The Youth for International Development" ("Młodzież na rzecz Międzynarodowego Rozwoju") prowadzi nabór wniosków o granty na projekty nakierowane na rozwój młodzieży. Konkurs skierowany jest do organizacji działających na poziomie społeczności lokalnych (grassroots). Nabór trwa do 4 kwietnia 2013 r.!

Dotacje można uzyskać na działania w pięciu obszarach priorytetowych: przedsiębiorczość; przedsiębiorczość w rolnictwie (agribusiness); zdrowie (zwłaszcza na rzecz chorych na HIV /AIDS oraz nieletnich dziewcząt w ciąży); innowacyjne projekty na rzecz środowiska; rozwój kompetencji (wzmocnienie kompetencji rozwoju młodzieżowych liderów oraz zaangażowania społecznego).

Aplikować mogą organizacje z całego świata, które działają na rzecz młodzieży.

pobierzdo góry do góry

28.03.2013 r.

Serdecznie dziękujemy!

Życzenia Wielkanocne

Serdecznie dziękujemy za liczne życzenia, które otrzymaliśmy z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych:

- Starostwu Powiatowemu w Radomiu; Lokalnym Grupom Działania, Puszcza Notecka, Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, Puszcza Kozienicka, Ziemia Mińska, Sierpeckie Partnerstwo, Aktywni Razem, Przyjazne Mazowsze, Zaścianek Mazowsza, Echo Puszczy Bolimowskiej; Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie; Sekretariatowi Centralnemu KSOW’ Stowarzyszeniu „Zakrzewiaki”; Fundacji „Muzyka Odnaleziona”; Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich; Świętokrzyskiemu Centrum Innowacji i Technologii; Gospodarstwu Sadowniczemu Moniki Bankiewicz; Szydłowieckiemu Kamieniowi.

Dziękując, jeszcze raz składamy Państwu pełnych pokoju i nadziei, a także zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych!!

pobierzdo góry do góry

29.03.2013 r.

Zbieramy stare fotografie i dokumenty dotyczące gminy Wolanów

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Urząd Gminy Wolanów oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie zwracają się z prośbą o rekonesans własnych domowych albumów ze zdjęciami oraz dokumentów, i udostępnienie ich na potrzeby wydania książki pt. „Administracyjne i samorządowe dzieje gminy Wolanów w latach 1809 -2013”.

W celu wzbogacenia opracowania fotografiami, poszukujemy zdjęć osób związanych z działalnością gminy oraz uwiecznionych na zdjęciu obiektów i wydarzeń. Mile widziane będą zdjęcia ówczesnych działaczy lokalnych oraz osób zaangażowanych w życie gminne, szczególnie w okresie do lat 90-tych ubiegłego tysiąclecia. Stare fotografie i dokumenty są najlepszym sposobem ukazania naszej historii, kultury i upamiętnieniem osób tworzących gminną rzeczywistość. Liczymy, że połączenie fotografii i dokumentów z rodzinnych albumów z treścią zaczerpniętą z archiwów państwowych przybliży historię naszej gminy młodym pokoleniom.

Kontakt: Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie - Elżbieta Aderek, tel. 48/618-67-09, e-mail: bibliotekawolanow97@wp.pl

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka