Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12843963


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Misja Stowarzyszenia


MISJA STOWARZYSZENIA

"Razem dla Radomki"Wizja

"OBSZAR "RAZEM DLA RADOMKI" AKTYWNY SPOŁECZNIE, KULTURALNIE I GOSPODARCZO, LIDEREM NA POŁUDNIU MAZOWSZA"

Misja

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "RAZEM DLA RADOMKI" NARZĘDZIEM PRZYCZYNIAJĄCYM SIĘ DO ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO I ZWIĘKSZANIA ATRAKCYJNOŚCI OBSZARU POPRZEZ WSPARCIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WYKORZYSTANIE UNIKALNYCH WALORÓW PRZYRODNICZYCH, KULTUROWYCH I HISTORYCZNYCH OBSZARU.


Misja Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" definiuje sposób działania społeczności lokalnej zamieszkującej obszar, który podlega analizie w Lokalnej Strategii Rozwoju, ale także określa rolę LGD w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Wynika z tego, że LGD "Razem dla Radomki" ma za zadanie inicjować przedsięwzięcia określone w LSR poprzez aktywizowanie wszystkich lokalnych podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych, które dzięki wykorzystaniu środków oferowanych w ramach podejścia Leader przyczynią się do rozwoju społeczno - gospodarczego omawianego obszaru, a tym samym osiągną cele wyznaczone w LSR. Ponadto Lokalna Grupa Działania jest także realizatorem własnych projektów, zmierzających do rozwoju obszaru, upowszechniania jego walorów, ułatwiania współpracy partnerów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Efektem zaangażowania tak wielu podmiotów będzie rozwój regionu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwój i mechanizmem RKLS.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.