Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14234398


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

05.02.2021 r.

XIII edycja programu grantowego Patriotyzm jutra

Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do XIII edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm jutra” 2021. Tak jak w latach poprzednich ma on na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

To tylko przykłady działań, których katalog – choć zamknięty – daje możliwość realizacji przedsięwzięć bardzo różnorodnych, zarówno w swej tematyce jak i formie. Działania te mogą mieć zarówno oddziaływanie ogólnopolskie, jak i lokalne, skierowane do lokalnej społeczności odbiorców, którzy interesują się przeszłością swojej małej ojczyzny.

Do składania wniosków zapraszamy m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich. Mamy nadzieję, że różnorodność podmiotów uprawnionych do składania wniosków pozwoli dotrzeć do możliwie szerokiego grona odbiorców i zaowocuje ciekawymi i innowacyjnymi projektami angażującymi lokalne społeczności we wszystkich rejonach Polski.

To tylko przykłady działań, których katalog – choć zamknięty – daje możliwość realizacji przedsięwzięć bardzo różnorodnych, zarówno w swej tematyce jak i formie. Działania te mogą mieć zarówno oddziaływanie ogólnopolskie, jak i lokalne, skierowane do lokalnej społeczności odbiorców, którzy interesują się przeszłością swojej małej ojczyzny.

Do składania wniosków zapraszamy m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich. Mamy nadzieję, że różnorodność podmiotów uprawnionych do składania wniosków pozwoli dotrzeć do możliwie szerokiego grona odbiorców i zaowocuje ciekawymi i innowacyjnymi projektami angażującymi lokalne społeczności we wszystkich rejonach Polski.

ZADANIA KWALIFIKOWANE DO DOFINANSOWANIA

1. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań,także tych odbywających się częściowo lub w całości w formie online, do których należą:

  • a) działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników poprzez współdziałanie i interakcję, m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne etc.;
  • b) wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym, w których element historyczny jest dominujący;
  • c) działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii przede wszystkim historii społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków;
  • d) projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii;
  • e) tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych,które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie, kształtują krytyczny stosunek do wydarzeń

2. Realizacji zadań określonych w ust. 1 może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji (np. katalogu do wystawy), audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej. Działania te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu zadania.Wykluczona jest odpłatna dystrybucja publikacji, aplikacji mobilnej czy nagrań towarzyszących realizacji zadania w trakcie i po jego zakończeniu.Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia na początku i końcu ww. materiału (np. na pierwszej i ostatniej stronie publikacji)napisu „Egzemplarz bezpłatny”.

3. W ramach programu nie jest możliwe finansowanie działań obejmujących część prac nad realizacją publikacji i nagrań, o których mowa w ust. 2, w wyniku których w terminie realizacji zadania nie powstanie finalna publikacja/nagranie. Zakres wyłączeń precyzuje Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Zaktualizowany regulamin konkursu znacznie różni się od regulaminu z lat poprzednich. Dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się zarówno z aktualnym regulaminem, jak i dodatkowymi materiałami, które, mamy nadzieję, ułatwią Państwu przygotowanie aplikacji.

Tegoroczny nabór wniosków odbywa się poprzez system https://formularze.patriotyzmjutra.pl/ i zakończy się 3 marca 2021 roku o godzinie 23:59.

„Patriotyzm Jutra” realizowany jest od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2020 rozdysponowano 32 mln złotych i dofinansowano ponad 1300 projektów. Zgłoszono blisko 10 000 projektów z całej Polski.

W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum dofinansowało 120 projektów. Były to projekty poświęcone bardzo różnorodnym dziedzinom historii: historii politycznej, gospodarczej, historii nauki i techniki, a także historii społecznej, historii życia codziennego. Ze względu na sytuację pandemiczną duża część projektów była realizowana głównie on-line.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka