Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14234563


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

20.04.2021 r.

Biuletyn – wydanie poświęcone projektom grantowym realizowanym w 2020 roku.

Zachęcamy do lektury Biuletynu, w którym przedstawiamy informację o projektach grantowych dofinansowanych przez nasze Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w 2020 roku.

Projekty grantowe to inicjatywy – finansowane przez nas w ramach funduszy unijnych dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dzięki którym mieszkańcy, organizacje i instytucje mogą dostawać wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów. Wśród wybieranych pomysłów – często są to warsztaty, szkolenia. Organizowane są wydarzenia kulturalne, animacje artystyczne, zawody sportowe. Przygotowywane są również publikacje, nagrywane filmy promujące dziedzictwo kulturowe i historię. Powstają miejsca małej infrastruktury rekreacyjno-kulturowej. Wspierane są też bieżące działalności organizacji pozarządowych, które rozwijają swoje zaplecza, kompetencje swoich członków. Całość wszystkich działań ma na celu rozwój społeczności lokalnych, dlatego zamiarem naszego Stowarzyszenia jest jak najszersze wsparcie tych oddolnych inicjatyw, które w okresie ostatnich 3 lat wsparliśmy kwotą blisko 550 000,00 zł.

<>W biuletynie przedstawiamy 7 inicjatyw sfinansowanych przez nas w ramach konkursu grantowanego pn. „Rozwój społeczeństwa lokalnego” na których realizację przeznaczyliśmy 67 tysięcy złotych. Wybrane działania - co warto podkreślić realizowane były przez Beneficjentów w 2020 roku, czyli w okresie występowania w naszym kraju pandemii koronawirusa. Mimo tego, wszystkie te inicjatywy zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami i pozwoliły osiągnąć zaplanowane rezultaty. Warto pokreślić, że dzięki nim powstały 2 miejsca infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, zorganizowano 14 wydarzeń, przeszkolono ponad 230 osób w cyklu 15 różnych szkoleń i warsztatów, opracowano 1 publikację, doposażono koła gospodyń wiejskich. Podsumowując, możemy stwierdzić że te wybrane projekty przyczyniły się nie tylko do aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych, pobudzając do aktywnego i twórczego działania mieszkańców 6 gmin, w których przeprowadzone były zaplanowane działania. Serdecznie gratulujemy Beneficjentom przemyślanych inicjatyw i życzymy dalszej twórczej pracy, a Państwa zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projektach grantowych.

W biuletynie prezentujemy następujące projekty:

  • Koło Gospodyń Wiejskich „Zdziechowainki” z Cerekwii – Warsztaty kulinarne dla seniorów i promocja dziedzictwa kulinarnego. Wsparcie 6890,00 zł
  • Stowarzyszenie „Wrzosowisko” – e Kobiety z Klasą. Wsparcie 5 762,00 zł.
  • Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna – Rozwój działalności Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna. Wsparcie 11 355,00 zł
  • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn – Witaj w Pogroszynie. EKO SKWER. Wsparcie 15000,0 zł
  • Koło Gospodyń Wiejskich Superbabki z Jaszowic – Rozwój i integracja lokalnej społeczności. Wsparcie 11 473,00 zł.
  • Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów: Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci z miejscowości Kolonia Wawrzyszów. Wsparcie 9 501,00 zł
  • Towarzystwo Kulturowe im. Oskara Kolberga – Wydanie publikacji: Studium Nauczycielskie w Przysusze 1983-1994. Wsparcie: 7088,00 zł.

Biuletyn dostępny jest w wersji online pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/biuletyn-107/

Biuletyn w wersji *.pdf dostępny jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/dok/biuletyn/biuletyn107.pdf

biuletyn stowarzyszenia
pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka