Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12843939


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

01.05.2021 r.

17 lat Polski w strukturach Unii Europejskiej!

1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9 – 10 grudnia 1994 r.

W Polsce proces przyjęcia traktatu akcesyjnego odbywał się w formie ogólnonarodowego referendum w dniach 7 – 8 czerwca 2003 r., w którym 77,45 proc. Polaków opowiedziało się za członkostwem w UE. Razem z Polską, 1 maja 2004 roku, do UE przystąpiło jeszcze 9 innych państw. Były to kraje nadbałtyckie, takie jak: Łotwa, Estonia i Litwa, kraje Europy Środkowej czyli Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia, a także Malta i Cypr.

Polska jest jedynym z największych i najludniejszych krajów wspólnoty. Polska na okres nowego okresu programowania, przypadającego na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro (łączna kwota przyznanej pomocy z EU wynosi 105,8 mld euro przy wkładzie Polski do budżetu wynoszącym ok. 23,3 mld euro).Obecnie z unijnego budżetu otrzymujemy cztery razy więcej niż wpłacamy.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w okresie od 2009 r. do 2022 r. pozyskała ponad 25 milionów złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które kierowane są przez nas na aktywizację i rozwój obszarów wiejskich naszych 6 gmin (Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew) w zakresie wsparcia mieszkańców, przedsiębiorców, jednostek samorządowych, instytucji kultury, szkół, ale i organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Dzięki przeprowadzonym do 2020 roku naborom wniosków udało nam się sfinansować ponad 300 projektów. Tylko w obecnym roku w ramach ogłoszonych konkursów przekażemy na rzecz obszaru LSR blisko 4 miliony złotych dofinansowań z Unii Europejskiej.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.