Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14203058


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Październik01.10.2009 r.

Zmiana numeru telefonu

radomka logo

Nastąpiła zmiana numeru telefonu.
Aktualny tel/fax:

048 385 89 96


pobierzdo góry do góry

02.10.2009 r.

Projekt: "Europejskie wyzwanie - Lokalne działanie. Program profesjonalizacji lokalnych organizacji pozarządowych na Mazowszu".

europejskie wyzwanie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w projekcie "Europejskie wyzwanie - Lokalne działanie. Program profesjonalizacji lokalnych organizacji pozarządowych na Mazowszu". Projekt skierowany jest do mazowieckich organizacji pozarządowych działających w środowiskach lokalnych z miejscowości poniżej 40 tyś. mieszkańców. Celem projektu jest rozwój lokalnych organizacji pozarządowych działających w małych gminach Mazowsza oraz zwiększenie ich aktywności w procesie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. Realizacja projektu pozwoli na promocję wśród mazowieckich organizacji pozarządowych wiedzy o dostępnych dla tej grupy beneficjentów funduszach Unii Europejskiej, oraz usprawni małe i średnie organizacje pozarządowe z Mazowsza w zakresie wykorzystania obowiązujących metod zarządzania projektami unijnymi. Planowany termin i miejsce warsztatów:

 • 9 listopad 2009 w Siedlcach,
 • 16 listopada 2009 w Ciechanowie.

Więcej informacji na stronie: www.frdl.org.pl

pobierzdo góry do góry

03.10.2009 r.

Szkolenie: "Odpowiedzialność członków zarządów organizacji pozarządowych"

radomskie towarzystwo dobroczynnosci

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Radomia i regionu radomskiego na bezpłatne szkolenie: "Odpowiedzialność członków zarządów organizacji pozarządowych", które odbędzie się 14 października 2009, w godzinach 14.00 - 16.00, w Radomskim Towarzystwie Dobroczynności, plac Jagielloński 15 (budynek Teatru Powszechnego) wejście B, sala 333 w Radomiu. Zgłoszenia uczestników należy przesłać e-mailem na adres: biuro@rtd.radom.pl lub tel. (48) 384 78 76.

Więcej informacji na stronie www.wiadomosci.ngo.pl

pobierzdo góry do góry

05.10.2009 r.

Wywiad z Prezesem Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"

cezary nowek

Zachęcamy do lektury wywiadu z Prezesem Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" - Cezarym Adamem Nowkiem , który ukazał się w 10 wydaniu Informatora Przysuchy.

Treść wywiadu


pobierzdo góry do góry

06.10.2009 r.

Bezpłatne kursy e-learningowe - Fundacja "Instytut Innowacji"

fundacja Instytut Innowacji

Fundacja "Instytut Innowacji" zaprasza do zalogowania się na stronie kursów e-learningowych, które pozwalają bezpłatnie i w dowolnym czasie podnieść wiedzę m.in. na temat tworzenia partnerstwa, podstawowych zasad pisania wniosku, tworzenia budżetu i harmonogramu projektu, Public Relations organizacji pozarządowych.

pobierzdo góry do góry

06.10.2009 r.

Program Edukacyjny: "Natura 2000 formą ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy"

Instytut na rzecz Eurorozwoju

Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza do skorzystania z najnowszej pozycji, jaką jest Program Edukacyjny: "Natura 2000 formą ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy". Program został opracowany z przeznaczeniem do edukacji na poziomie gimnazjum, ale może być również wykorzystany przez szeroko pojętą edukację ekologiczną prowadzoną poza systemem edukacji szkolnej.

pobierzdo góry do góry

07.10.2009 r.

Szkolenie "Podstawy zarządzania projektami"

Fundacja Akademia Obywatelska zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie: "Podstawy zarządzania projektami", które odbędzie się w dniach 26-27.10.2009 r. w Inkubatorze Trzeciego Sektora w Stalowej Woli. Szkolenie odbędzie się w dniach 26-27 październik 2009 zajęcia rozpoczną się o godz. 9.00 - 26.10.09 i godz. 8.00 - 27.10.09. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 20 października, na adres e-mail: info.fao@trzecisektor.org lub faksem na numer: 015 6425092.

pobierzdo góry do góry

07.10.2009 r.

Szkolenie dla członków organów decyzyjnych LGD

centrum doradztwa rolniczego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, zaprasza na dwudniowe szkolenia dla członków organów decyzyjnych (Rady) lokalnych grup działania pt. "Metodyka pracy organu decyzyjnego (Rady) w zakresie zgodności operacji i ich oceny według lokalnych kryteriów w ramach wdrażania LSR przez LGD", które odbędzie się w dniach 22-23.10.2009 r. w Radomiu.

pobierzdo góry do góry

08.10.2009 r.

Wizyta studyjna: INSTYTUCJE EUROPEJSKIE REALIZUJĄCE POLITYKĘ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH" w Belgii - 25-28 października 2009 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w Wizycie Studyjnej: "Instytucje europejskie realizujące politykę rozwoju obszarów wiejskich", która odbędzie się w Brukseli, w dniach 25-28 października 2009 r.

Wizyta przeznaczona jest dla 16 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Województwa Mazowieckiego (udział może wziąć 1 osoba z danego LGD).

pobierzdo góry do góry

09.10.2009 r.

Otwarcie Muzeum Witolda Gombrowicza

10 października 2009 roku o godzinie 15.00, na obszarze objętym działaniem Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" - we Wsoli otwarte zostanie pierwsze w Polsce Muzeum Witolda Gombrowicza. Muzeum mieści się w pałacyku należącym do rodziny Gombrowiczów, który podczas trwającego 4 lata remontu został dostosowany do potrzeb muzeum. Nowopowstałe muzeum jest oddziałem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Adres:
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, ul. W. Gombrowicza 1, 26-660 Jedlińsk

pobierzdo góry do góry

10.10.2009 r.

Spotkanie Lokalnych Grup Działania Ziemi Radomskiej


W dniu 7 października 2009 r., w siedzibie Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki", w Radomiu odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania Ziemi Radomskiej. Nawiązano współpracę między LGD w ramach "Dobrych Praktyk".


pobierzdo góry do góry

11.10.2009 r.

Piknik muzyczno-literacki inaugurujący działalność muzeum Witolda Gombrowicza

pałac Gąbrowicza

Muzeum Witolda Gombrowicza zaprasza w najbliższą niedzielę (11 bm.) o godz. 12 na piknik muzyczno-literacki inaugurujący działalność placówki.

W programie m.in. Andrzej Seweryn w spektaklu opartym na "Dzienniku" Gombrowicza oraz Piotr Baron z zespołem, który wykona napisany specjalnie na otwarcie MWG utwór jazzowy zatytułowany "Tangombro". Posłuchać będzie można też muzyki argentyńskiej oraz przedwojennych szlagierów w wykonaniu zespołu alTango oraz bandeonisty i akordeonisty Rafała Grząki. Do Wsoli będzie można dojechać specjalnym autobusem MPK, który wyruszy sprzed Teatru Powszechnego o godz. 11.30; powrót planowany jest około godz. 17.

Gościem honorowym inauguracji będzie wdowa po pisarzu Rita Gombrowicz.

pobierzdo góry do góry

12.10.2009 r.

SZKOLENIE: Podstawy prawne zakładania stowarzyszeń i fundacji

Centrum Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu: Podstawy prawne zakładania stowarzyszeń i fundacji, które odbędzie się 15 października br. w godz. 11.00-15.00. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu, mieszczącym się przy ul. Ferdynanda Stefczyka 7/8.

Podstawowym założeniem szkolenia jest przekazanie członkom grup nieformalnych, Powiatowych Rad Organizacji Pozarządowych, Lokalnych Grup Działania wiedzy na temat zakładania i prawnych aspektów funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie do 13. października formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: biuro@cop.elblag.pl lub faxem na nr. tel.(055) 643 43 12. Udział w szkoleniach zostanie telefonicznie potwierdzony przez organizatora.

pobierzdo góry do góry

13.10.2009 r.

PROJEKT: ROZWÓJ LOKALNY Działalność organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnego

Akademia Myśli Społecznej

Akademia Myśli Społecznej zaprasza na bezpłatne warsztaty "PROJEKT: ROZWÓJ LOKALNY Działalność organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnego", które odbędą się w Toruniu w dniach od 23 do 25 października 2009 r. Formularz rekrutacyjny należy wypełnić do 17 października. Ilość miejsc ograniczona.

pobierzdo góry do góry

14.10.2009 r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na konferencję "Mazowsze pięknieje".

mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Cykl konferencji zatytułowanych "Mazowsze pięknieje" odbędzie się w 6 oddziałach zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w tym również w Radomiu w dniu 26 października 2009 r, w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Kościuszki 5 a.

Podczas konferencji zostanie podsumowany stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2009 roku, oraz zagadnienia pomocy publicznej i zasady oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wdrażanego na Mazowszu w latach 2007 - 2013.

Uczestnictwo w konferencjach jest bezpłatne.

pobierzdo góry do góry

14.10.2009 r.

Strategia marketingowa produktu turystycznego

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy do włączenia się w przygotowanie marketingowej strategii produktu turystycznego. Celem opracowania jest wskazanie najważniejszych kierunków i form działania, które powinny być podejmowane w tak ważnej dla promocji obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" dziedzinie, jaką jest turystyka.

Biuro Stowarzyszenia:
26-600 Radom, ul. Wernera 9/11
tel: (0-48) 38 58 996
e-mail: razemdlaradomki@azn.radom.pl

pobierzdo góry do góry

15.10.2009 r.

Warsztaty "Kultura tworzy rozwój"

Kierunek kultura

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki zaprasza do udziału w pilotażowych warsztatach Kultura tworzy rozwój dla samorządowców, przedstawicieli instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych z regionu radomskiego.

Warsztaty odbędą się w 2 etapach:

 • sesja otwierająca 19 - 21 listopada
 • oraz sesja podsumowująca 10 - 12 grudnia

w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Aby warsztaty spełniły swoje założenia, zainteresowane gminy powinny być reprezentowane przez trzyosobowe zespoły składające się z przedstawicieli samorządu, lokalnej instytucji kultury, a także organizacji pozarządowej. Warsztaty mają pokazać jak przełożyć kapitał kulturowy regionu radomskiego i poszczególnych gmina na promocję i rozwój regionu .

pobierzdo góry do góry

16.10.2009 r.

Zachęcamy do lektury artykułów poświęconych otwarciu Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

Witold Gombrowicz

10 października 2009 roku zainaugurowało swoją działalność Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli. Jest to pierwsze muzeum w Europie poświęcone twórczości wybitnego polskiego pisarza.

Zachęcamy do lektury artykułów związanych z otwarciem Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, jak również poświęconych twórczości pisarza.

pobierzdo góry do góry

19.10.2009 r.

Warsztaty dla pracowników i dyrektorów domów kultury

Parafiada

Narodowe Centrum Kultury zaprasza na warsztaty przeznaczone dla pracowników i dyrektorów domów kultury, oraz dla lokalnych animatorów kultury, których celem będzie przygotowanie zakresu tematycznego przyszłych szkoleń i określenie potrzeb ich adresatów.

Spotkania odbędą się pomiędzy 26 a 30 października 2009 r. w siedzibie Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Przeznaczone są w szczególności dla osób pracujących na terenach wiejskich i w małych miastach.

Warsztaty będą pierwszym etapem projektu, którego celem jest przygotowanie zakresu merytorycznego szkoleń potrzebnych kadrze regionalnych domów kultury. Materiał przygotowany w ramach projektu ma służyć decydentom jako pomoc w skomponowaniu kompleksowej oferty szkoleniowej dla domów kultury.

pobierzdo góry do góry

20.10.2009 r.

Lokalna Grupa Rybacka "Radomka"

W dniu 19 października 2009 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Przytyku, powołano Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Radomka", którego działania skierowane będą na rzecz zrównoważonego rozwoju terenów zależnych od rybactwa, zwłaszcza dla obszaru działania gmin wchodzących w skład LGR "Radomka": Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Zakrzew i Wieniawa.

Inicjatywę propaguje i wspiera Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki".

pobierzdo góry do góry

21.10.2009 r.

Spotkanie informacyjne i szkolenia: Młodzież w działaniu

Parafiada

Stowarzyszenie Parafiada pełniące w województwie mazowieckim rolę Ośrodka Szkolącego Programu "Młodzież w działaniu" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne oraz na cykl 2-dniowych szkoleń dotyczących Programu i możliwości wsparcia, jakie on oferuje. Spotkanie informacyjne odbędzie się 27 października 2009 r. w Warszawie, natomiast pierwsze szkolenie odbędzie się w terminie 24-25 listopada 2009 r.

Do udziału w spotkaniu Stowarzyszenie Parafiada zaprasza osoby, które chciałyby się dowiedzieć, jakie możliwości oferuje Program "Młodzież w działaniu" i są zainteresowane realizacją projektów na poziomie lokalnym, krajowym i/lub międzynarodowym w ramach Programu:

 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • przedstawicieli grup nieformalnych,
 • pracowników instytucji publicznych/ społecznych,
 • liderów młodzieżowych.

pobierzdo góry do góry

22.10.2009 r.

Mistrzostwa Świata Akrobacji Samolotowych 2010 odbędą się w Piastowie

Parafiada

Międzynarodowa Komisja Akrobacji Lotniczej (CIVA) na odbywającej się w dniach 15-18 październikach w Stanach Zjednoczonych dorocznej sesji plenarnej, zdecydowała o wyborze lotniska w Piastowie, jako gospodarza Mistrzostw Świata 2010 w kategorii advanced.

Zawody odbędą się w dniach 5-15 sierpnia 2010 roku na terenie działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" w Piastowie, gmina Jedlińsk. Aeroklub Radomski w ostatnich pięciu latach w Piastowie organizował cztery imprezy rangi mistrzostw Europy i Świata. Podczas sesji działaczy CIVA w Stanach Zjednoczonych, uhonorowano również dyrektora Aeroklubu Radomskiego i jednocześnie trenera kadry narodowej w akrobacji.

pobierzdo góry do góry

23.10.2009 r.

Wanda Chotmoska spotkała się w Gulinku z młodymi czytelnikami

Wanda Chotomska

Mali czytelnicy z Filii Bibliotecznych w Taczowskiej Woli i Gulinku spotkali się ze znaną pisarką Wandą Chotomską, która przebywała tam na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie.

Podczas spotkania autorka zaprezentowała najbardziej znane wiersze "Jacek i Agatka", "Masz babo placek", "Dziura w moście", jak również opowiadała o przygotowaniach swoich nowych książek: "Muzyka pana Chopina" i "Rodzinna herbatka".

pobierzdo góry do góry

24.10.2009 r.

Przebudowa drogi w Janiszewie

Droga w miejscowosci Janiszew, gmina Zakrzew została przebudowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Remont drogi przyczyni się do poprawy dostępu do obszarów inwestycyjnych decydujących o rozwoju gminy, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze.

Zmodernizowano odcinek o długości ok 700m. Całkowity koszt projektu wyniósł ok 5.9 mln zł. Dofinansowanie z budżetu centralnego stanowi 2.8 mln, drugaą połowę dołożyły władze samorządowe.

pobierzdo góry do góry

24.10.2009 r.

Moje boisko - Orlik 2012

Sławomir Białkowski

W ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Zakrzewie wybudowano kompleks sportowo - rekreacyjny. Nowy obiekt składa się z boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego..

Oba boiska łączy wybudowany w ramach inwestycji most na lokalnej rzece Bosak. W ramach projektu wybudowano także utwardzony plac ze sceną, zaplecze sanitarne i szatnie.

Koszt inwestycji wyniósł ok 1.9 mln. złotych.

pobierzdo góry do góry

26.10.2009 r.

Artykuł o Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki"

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy do lektury artykułu poświęconego Lokalnej Grupie Działania "Razem dla Radomki", który został zamieszczony w 21 numerze "Panoramy Jedlińska".
pobierzdo góry do góry

27.10.2009 r.

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych nt. możliwości uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich OŚ 4 Leader na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" zaprasza na cykl spotkań informacyjnych, które odbędą się w każdej z gmin należących do LGD.

Podczas spotkań aktywizujących zostaną omówione szczegóły otrzymywania pomocy finansowej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich OŚ 4 Leader na lata 2007-2013 w zakresie: "Małych projektów", "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowy i rozwoju wsi" oraz "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw".

Do udziału w spotkaniu szczególnie zachęcamy rolników, przedsiębiorców, mieszkańców obszaru LGR, jak również przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych.

Terminy najbliższych 2 spotkań:

29 października 2009 r. godzina 13:00 - Sala Sesyjna Urzędu Gminy Jedlińsk
30 października 2009 r. godzina 14:00 - Sala Sesyjna Urzędu Gminy Zakrzew

pobierzdo góry do góry

28.10.2009 r.

Szkolenia z zakresu przygotowywania i realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych.

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w odbywającym się w dniach 9-11 grudnia szkoleniu, które skierowanie jest do kierowników i koordynatorów projektów kulturalnych planujących nawiązanie współpracy miedzynarodowej.

Pogram szkolenia obejmuje trzy główne bloki tematyczne: przygotowanie, realizacja i ewaluacja międzynarodowych projektów kulturalnych, inicjowanie partnerstw międzynarodowych, trening międzykulturowy

Szkolenie ma na celu:

 • podniesienie kompetencji uczestników w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji projektu międzynarodowej współpracy kulturalnej,
 • podniesienie stanu wiedzy nt. sposobów i standardów inicjowania partnerstw międzynarodowych,
 • pogłębienie kompetencji w dziedzinie komunikacji miedzykulturowej i sensybilizacji

Rekrutacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie w dn. 13 października - 15 listopada 2009 r.

pobierzdo góry do góry

29.10.2009 r.

Leader w województwie mazowieckim

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Leader w województwie mazowieckim", który ukazał się w miesięczniku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie - "Wieś Mazowiecka", nr 10 (177) październik 2009.

pobierzdo góry do góry

30.10.2009 r.

Nowe drogi powstaną w gminach należących do Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki".

zakrzew przytyk wolanow

Na liście dróg powiatowych, które otrzymają dotację w tej edycji "schetynówek", znalazły się również wniosku z obszaru gmin należących do Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki".

Na liście dróg gminnych, które zostały zaakceptowane są wnioski z Zakrzewa, Przytyka i Wolanowa.

pobierzdo góry do góry

30.10.2009 r.

Nagroda specjalna dla zespołu Żakowie z Jedlińska za widowisko Ścięcie Śmierci.

Podczas VI Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych zespół Żakowie z Jedlińska, należącego do obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" otrzymał nagrodę specjalną za widowisko "Ścięcie Śmierci".

dyplom dyplom

Celem Festiwalu jest kultywowanie mazowieckiej specyfiki kulturowej, promowanie twórczości opartej na tradycjach regionalnych, wykorzystanie wzorców tradycyjnych we współczesnych działaniach twórczych, oraz pobudzenie aktywności teatralnej społeczeństw lokalnych Mazowsza poprzez umożliwienie zespołom wymiany doświadczeń warsztatowych i twórczych.

W festiwalu wzięły udział zespoły, które wykorzystując wiedzę o tradycjach regionu, zaprezentowały przedstawienia będące przeniesieniem obrzędów na scenę.

pobierzdo góry do góry

31.10.2009 r.

Spotkania informacyjne LGD "Razem dla Radomki" w Jedlińsku i Bierwcach.

Pierwsze spotkania informujące o możliwości uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich OŚ 4 Leader na lata 2007-2013 odbyły się w czwartek 29 listopada w Jedlińsku oraz w Bierwcach.

jedlinsk jedlinsk jedlinsk

Celem spotkań zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki" było przekazanie informacji o możliwości uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich OŚ 4 Leader na Lata 2007-2013.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jedlińsk o godzinie 13:00, natomiast o godzinie 16:30 - przedstawiciele "Razem dla Radomki" udali się do pobliskich Bierwiec na spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka