Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14202144


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Październik 2011 r.03.10.2011 r.

Konkurs na filmy promujące obszar LGD Razem dla Radomki rozstrzygnięty!

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Z wielką przyjemnością ogłaszamy listę zwycięzców konkursu na filmy promujące obszar gmin tworzących LGD "Razem dla Radomki", którego celem było ukazanie walorów przyrodniczych, historycznych, kulturalnych obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

Na konkurs wpłynęło 15 prac. Wszystkie zgłoszenia spełniały wymogi określone w regulaminie, charakteryzowały się dużą kreatywnością oraz wysokim poziomem artystycznym.

Nagrody główne, którymi są nowoczesne komputery otrzymali:

  • Kategoria wiekowa do 13 roku życia: Mateusz Piastowicz "Radomka Cud Natury", Radom
  • Kategoria wiekowa od 14 roku życia do 25 roku życia: Krzysztof Rejmer "Otworzyć oczy na świat", Przysucha
  • Kategoria wiekowa powyżej 25 roku życia: Bartosz Kwaczyński, "LGD nad Radomką”, Radom

Nagrody dodatkowe -wyróżnienia i odtwarzacze MP4 w kategorii wiekowej do 13 roku życia otrzymali: Michał Warchoł z Zakrzewa (specjalne wyróżnienie), Klaudia Deleska z Kępin, Nikola Trzaszczka z Jedlińska, Paweł Wilkowski z Jedlińska, Cezary Nidziałek z Jedlińska oraz Aleksandra Simlat z Jedlińska.

W kategorii wiekowej od 14 do 25 roku życia wyróżnienia otrzymali: Magdalena Kołbuc z Radomia, Agata Smagowska z Wrzeszczowa, Krzysztof Szetela z Krosna oraz Łukasz Siuda z Radomia. Natomiast w kategorii wiekowej powyżej 25 roku życia nagrody otrzymali Elżbieta Komarzyńska z Warszawy oraz Marzena Kwaczyńska z Radomia.

Zwycięzców poinformujemy telefonicznie o możliwości odbioru nagród. Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy!

pobierzdo góry do góry

04.10.2011 r.

Konkurs dotacyjny na realizację zadań z zakresu turystyki: Mazowiecki Szlak Literacki oraz Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim z zakresu turystyki.

O dotacje mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy przygotują wniosek w ramach realizację zadań: Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz Mazowiecki Szlak Literacki. Dotacja na realizację zadania stanowić będzie 100 % całkowitych kosztów zadania. Termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2011 r.

pobierzdo góry do góry

05.10.2011 r.

Jesienny biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Razem dla Radomki

Biuletyn Informacyjny

Zachęcamy do lektury jesiennego numeru biuletynu informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, którego celem jest przekazywanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez nasze stowarzyszenie oraz najważniejszych wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszych „małych ojczyzn”.

W aktualnym numerze przedstawiamy m.in. – relacje z konferencji „Leader jako efektywna metoda pobudzania i finansowania lokalnych inicjatyw i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich” – którą zorganizowaliśmy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Radomiu; wywiad z włodarzem gminy Wolanów – Krzysztofem Murawskim; informacje o RadomIT – cyklicznych spotkaniach sympatyków branży internetowej; o panoramach sferycznych – wirtualnej wycieczce umożliwiającej nam zwiedzanie urokliwych zakątków naszych gmin. Śladem poprzednich numerów – przedstawiamy artykuł o Kościele we Wrzosie – będący kontynuacja cyklu przedstawiającego historię naszych małych ojczyzn.

Życzymy przyjemnej lektury.

pobierzdo góry do góry

06.10.2011 r.

Panel Gombrowiczowski we Wsoli. 7-8 października 2011 r.

Panel Gombrowiczowski

Już w najbliższy piątek i sobotę w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli odbędzie się międzynarodowy Panel Gombrowiczowski z udziałem Rity Gombrowicz i wybitnych tłumaczy twórczości Witolda Gombrowicza: Danuty Borchardt (USA), Bożeny Zaboklickiej (Hiszpania), Olafa Kuhl’a (Niemcy), Lajosa Palfalviego (Węgry) oraz Andreasa Bodegarda ze Szwecji.

Pierwszego dnia panelu który rozpocznie się o godzinie 10.00 uczestnicy wygłoszą referaty poświęcone ich doświadczeniom z tłumaczeniem i popularyzacją literatury polskiej w poszczególnych kręgach językowych. Konferencji przewodniczyć będzie Anders Bodegard.

Drugiego dnia o godzinie 13.00 odbędzie się debata poświęcona funkcjonowaniu literatur peryferyjnych w kulturze światowej oraz zagadnieniom rynku przekładów. Moderatorem debaty będzie Jerzy Jarniewicz, członek kolegium redakcyjnego „Literatury na Świecie”, znany poeta i tłumacz. W debacie udział wezmą zaproszeni goście, do których dołączy Marta Jordan, tłumaczka i pracownik Ambasady Republiki Argentyńskiej w Polsce.

Gościem honorowym będzie Rita Gombrowicz. Zapraszamy

pobierzdo góry do góry

07.10.2011 r.

Szkolenia: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zaprasza przedstawicieli samorządów szczebla gminnego, jednoosobowych spółek gminny, gminnych zakładów budżetowych i związków międzygminnych, na szkolenie informacyjne nt. działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, możliwe jest zgłaszanie do 4 przedstawicieli środowisku wymienionych powyżej z terenu jednej gminy.

Głównym celem spotkania jest zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej i wniosków o płatność, weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych i wizytacji w miejscu realizacji projektu w ramach działania osi 3 PROW 2007-2013: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności”.

Szkolenie w Radomiu odbędzie się w dniu 21 października 2011 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Kościuszki 5a. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 października 2011 r.

pobierzdo góry do góry

07.10.2011 r.

Wybory parlamentarne – 9 października 2011 r.

wybory2011

W najbliższą niedzielę 9 października 2011 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcamy wszystkie osoby uprawnione do głosowania do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Przypominamy również, iż lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7 do 21.

Pamiętaj - masz głos, masz wybór. Każdy oddany głos ma znaczenie. Nie traktujmy wyborów jako obowiązku, lecz jako przywilej demokracji

pobierzdo góry do góry

10.10.2011 r.

Artykuł poświęcony konferencji: LEADER jako efektywna metoda pobudzania i finansowania lokalnych inicjatyw i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zachęcamy Państwa do lektury artykułu który ukazał się w ostatnim numerze „Extra Tygodnika Radomskiego” i został poświęcony zorganizowanej w dniu 28 września 2011 r. przez LGD „Razem dla Radomki” wspólnie ze Starostem Powiatowym w Radomiu – konferencji „LEADER jako efektywna metoda pobudzania i finansowania lokalnych inicjatyw i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich”.

Zachęcamy do lektury artykułu, który mogą Państwo pobrać klikając w poniższą ikonę Pobierz.

pobierzdo góry do góry

11.10.2011 r.

Konkurs dotacyjny: Wspieranie europejskich festiwali kultury.

Program Kultura

Do 16 listopada 2011 r. można składać wnioski w konkursie grantowym „Wspieranie europejskich festiwali kultury” z działania 1.3.6 Programu Kultura. W ramach tego obszaru organizacje i instytucje działające w sektorze kultury mogą uzyskać dofinansowanie na organizowanie festiwali kultury o europejskim wymiarze.

Celem projektu jest umożliwienie promocji dialogu międzykulturowego, a także ułatwianie międzynarodowego obiegu dzieł i zwiększenie mobilności artystów. Dofinansowanie z Programu Kultura wynosi do 100 tyś. Euro i nie może stanowić więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych.

pobierzdo góry do góry

12.10.2011 r.

Rozpoczęliśmy realizację projektu TY i JA – integracja dla rodzin z dysfunkcjami społecznymi z gminy Wieniawa.

6 października 2011 r. w Publicznym Przedszkolu w Wieniawie odbyło się uroczyste rozpoczęcie projektu „TY I JA – integracja dla rodzin z dysfunkcjami społecznymi z gminy Wieniawa” realizowanego przez Gminę Wieniawa w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Na inauguracji obecni byli przedstawiciele samorządu- Wójt Witold Studziński, Przewodniczący Rady Gminy Marian Korba, dyrektorzy placówek oświatowo-kulturalnych, zaproszeni goście a także uczestnicy projektu – rodzice z dziećmi. Gości i wszystkich zebranych powitali: Dyrektor Przedszkola – Jadwiga Porczyńska, ksiądz proboszcz Jan Blicharz oraz Wójt – Witold Studziński. Część artystyczną poprowadziły trenerki – animatorki – Pani Anna Łęcka oraz Anna Dzwonka, które przekazały najważniejsze informacje dotyczące projektu a także poprowadziły zabawy integracyjne z dziećmi.

Projekt skierowany jest do 60 osób – 30 dzieci w wieku przedszkolnym oraz do 30 osób dorosłych – mieszkańców gminy Wieniawa. Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjającej integracji społecznej zarówno dzieci wiejskich jak i ich rodzin oraz aktywizacja społeczna mieszkańców wiejskich w zakresie organizowania działań odnawiających więzi społeczne. Projekt przewiduje przeprowadzenie nowatorskich zajęć integracyjnych –edukacyjnych oraz warsztatów edukacyjno wspierających, takich jak artterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, biblioterapia.

Projekt TY I JA w Wieniawie Projekt TY I JA w Wieniawie Projekt TY I JA w Wieniawie
Projekt TY I JA w Wieniawie Projekt TY I JA w Wieniawie Projekt TY I JA w Wieniawie
pobierzdo góry do góry

13.10.2011 r.

Działaj skutecznie. Młodzieżowa Akademia Lokalnych Liderów.

Program Kultura

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” zaprasza do udziału w cyklu trzech szkoleń służących rozwijaniu umiejętności liderskich młodzieży. Akademia skierowana jest do młodych ludzi w wieku 16-24 lata, którzy aktywnie działają włączając się w życie swoich wsi, miejscowości, dzielnic i osiedli, zrealizowali pierwsze inicjatywy i mają apetyt na kolejne!

„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. Program wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz nabywaniu nowych umiejętności.

Szkolenia są bezpłatne i odbędą się w Konstancinie k/Warszawy. 1 spotkanie odbędzie się w dniach 11-15 stycznia 2012 r. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 listopada 2011 r.

pobierzdo góry do góry

14.10.2011 r.

Aktualizacja formularzy wniosków dot. działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W związku z trudnościami dotyczącymi formatowania wykazu faktur oraz zestawienia rzeczowo-finansowego w formularzach wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (WoPP 7z oraz WoPł 5z)udostępnione zostały aktywne formularze wniosków. Jednocześnie informujemy, iż w wersji 7z Wniosku o przyznanie pomocy, w załączniku nr 10 poprawiono formuły dot. wyliczenia wartości NPV. Wprowadzone poprawki są wyłącznie zmianami technicznymi wprowadzonymi do aktywnych formularzy wniosków. Wzory przyjętych zarządzeniami Prezesa ARiMR formularzy wniosków nie uległy żadnym zmianom.

pobierzdo góry do góry

17.10.2011r.

Pani Krystyna Bielawska wśród nominowanych do nagrody Viventi Caritate - Żyjącemu Miłością

Krystyna Bielawska

Miło nam poinformować, że Pani Krystyna Bielawska, członek Komisji Rewizyjnej LGD „Razem dla Radomki” została nominowana do nagrody Viventi Caritate przyznawanej przez Fundusz im. bp Jana Chrapka. Nagroda ta honoruje ludzi, szczególnie z lokalnych środowisk, których działalność zostawia rzeczywiście trwałe ślady na polu działalności charytatywnej, społecznej, kulturalnej czy wychowawczej.

Tegoroczna, siódma już edycja tego konkursu zostanie rozstrzygnięta już 18 października w dniu 10. rocznicy tragicznie zmarłego biskupa Jana. Uroczystość wręczenia nagród poprzedzi Msza Św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu o godzinie 18.00. Po uroczystości zaś będzie miał miejsce Spektakl słowno-muzyczny ”Tylko miłość się liczy” z udziałem Barbary Witkowskiej (harfa), Anny Włodarskiej-Szetek (flet) oraz Karoliny Michalik i Jana Krzysztofa Szczygła (teksty bp Jana Chrapka).

pobierzdo góry do góry

18.10.2011 r.

Rozdanie nagród dla laureatów konkursu filmowego z gminy Jedlińsk. Akademia z okazji Dnia Nauczyciela w PSP w Jedlińsku.

13 października 2011 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku – odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu filmowego zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”. Nagrody którymi były nowoczesne odtwarzacze mp4 oraz gadżety promocyjne LGD – otrzymali: Aleksandra Simlat za pracę „Zabytki Jedlińska”, Paweł Wilkowski „Jedlińsk – Jego zabytki i nie tylko”, Nikola Trzaszczka „Budowle Jedlińska”, Klaudia Deleska „Jedlińsk - Moje Miejsce na Ziemi” oraz Cezary Niedziałek za film pt „Zabytki Jedlińska”.

Wręczeniu nagród towarzyszyło Akademii odbywającej się z okazji Dnia Nauczyciela. Uczniowie przygotowali specjalnie na tą okazję program artystyczny, dziękując nauczycielom za trud ich pracy wychowawczej i edukacyjnej. Warto wspomnieć, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku należy do najlepszych szkół z terenu Województwa Mazowieckiego, o czym świadczy przyznane 5 października 2011 r. nagroda i specjalne wyróżnienie przyznane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego za wybitne osiągnięcia w XIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

 Akademia z Okazji Dnia Nauczyciela. Wręczenie nagród  Akademia z Okazji Dnia Nauczyciela. Wręczenie nagród  Akademia z Okazji Dnia Nauczyciela. Wręczenie nagród
Akademia z Okazji Dnia Nauczyciela. Wręczenie nagród Akademia z Okazji Dnia Nauczyciela. Wręczenie nagród Akademia z Okazji Dnia Nauczyciela. Wręczenie nagród
pobierzdo góry do góry

19.10.2011 r.

Krystyna Bielawska z Przysuchy laureatką nagrody Viventi Caritate.

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Kapituła Funduszu im. Biskupa Jana Chrapka w dniu 18 października przyznała Pani Krystynie Bielawskiej, członkowi Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” – nagrodę Viventi Caritate. Jest to nagroda szczególna, która honoruje ludzi, których działalność zostawia rzeczywiste trwałe ślady na polu działalności charytatywnej, społecznej, kulturalnej i wychowawczej. Tegoroczna siódma już edycja, związana była z obchodami 10 rocznicy tragicznej śmierci biskupa Jana Chrapka.

Pani Krystyna Bielawska jest współzałożycielką Powiatowego Koła Diabetyków w Przysusze i pełni funkcję wiceprzewodniczącej koła. Została dwukrotnie odznaczona medalem "Zasłużony dla stowarzyszenia". Przez 40 lat pracowała z młodzieżą. Najpierw jako nauczyciel języka polskiego, potem dyrektor szkoły. Od 1994 do 2010 roku była radną w samorządzie gminnym Przysuchy. Współpracowała z lokalną Caritas. Była współinicjatorką utworzenia Stowarzyszenia Chóru Nauczycielskiego "Canto". Jest również aktywną społeczniczką działającą na rozwój swojego miejsca zamieszkania, aktywnie działając w Związku Gmin Radomka oraz Stowarzyszeniu „Razem dla Radomki”. "Działać może ten, kto ma marzenia" - to motto, które towarzyszy pani Krystynie w społecznym działaniu.

Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyła otwarta przed gmachem Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego wystawa fotografii „Radomskie ślady biskupa Jana Chrapka; msza święta w intencji biskupa Jana oraz koncert zespołu wokalno-instrumentalnego „Gaudeamus”. Do nagrody nominowani byli również Jolanta Gierduszewska z Radomia, księża Ireneusz Gizan z Radomia i Jerzy Karbownik ze Skarżyska-Kamiennej oraz pośmiertnie ksiądz prałat Jan Wojtan, były proboszcz parafii świętego Bartłomieja w Opocznie.

 Akademia z Okazji Dnia Nauczyciela. Wręczenie nagród  Krystyna Bielawska nagrodzona” style=  Krystyna Bielawska nagrodzona
pobierzdo góry do góry

20.10.2011 r.

RadomIT– Jak znaleźć klienta i jak z nim postępować. Spotkanie branży internetowej – 21 października.

RadomIT

Jak znaleźć klienta i jak z nim postępować - to główna myśl, wokół której skoncentruje się dziewiąte już spotkanie sympatyków branży internetowej w Radomiu, na które organizatorzy zapraszają w piątek, 21 października.

RadomIT po raz kolejny odbędzie się w audytorium Wyższej Szkoły Handlowej przy ulicy Traugutta 61a. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19 prezentacją Bartka Kotowicza i Jacka Kłosińskiego. Przedstawiciele studia brandingowego Engram opowiedzą o tym, jak podejść do współpracy z klientem.

Kolejna prezentacja to wspomnienia z tegorocznej podróży po Bałkanach młodego przedsiębiorczego radomianina Piotrka Ryczka. Październikowy barcamp zakończy Martyna Szuta z interaktywnej agencji Zjednoczenie.com, która opowie o tym, jak mnożyć efekty kampanii, mnożąc kanały komunikacji.

Wstęp na RadomIT jest bezpłatny. Konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja na oficjalnej stronie radomit.pl/rejestracja

pobierzdo góry do góry

21.10.2011 r.

Pajacyk - nabór wniosków o dofinansowanie dożywiania w szkołach.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na drugi semestr roku szkolnego 2011/2012. Do 10 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2011/2012 (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.

Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: szczegółowe dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dotychczasowym dożywianiu; w części merytorycznej: informacje o sytuacji społeczności lokalnej na terenie obejmowanym przez szkołę lub świetlicę na podstawie danych statystycznych, stopień zaangażowania nauczycieli lub wychowawców na rzecz dzieci, przejawy aktywności rodziców i osiągnięcia dzieci.

Zachęcamy również do wspierania Programu Pajacyk i dofinansowywania posiłków dla dzieci poprzez odwiedzenie strony www.pajacyk.pl

pobierzdo góry do góry

21.10.2011 r.

Zapraszamy do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze – Wystawa: Gospodarstwo wiejskie. Rzeczy zwyczajne, niezwykłe, zapomniane.

„Gospodarstwo wiejskie. Rzeczy zwyczajne, niezwykłe, zapomniane” to nowa wystawa w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Wystawa prowadzi w świat różnorodnych przedmiotów wykreowanych przez człowieka i służących mu w życiu codziennym. Wydobyto z muzealnych magazynów rzeczy niegdyś powszechnego użytkowania a dzisiaj zapomniane, o intrygującym niewiadomym przeznaczeniu oraz przedmioty służące ludziom w codziennym życiu od wielu stuleci, poddawane ciągłej modernizacji, zmieniające swoją pierwotną formę i funkcję.

Komisarzem ekspozycji jest Katarzyna Markiewicz. Eksponaty wykorzystane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Muzeum Regionalnego w Opocznie.

Wystawę można oglądać do 30 grudnia 2011 r. w godzinach pracy muzeum tj. poniedziałek-piątek 8:00-15:00 oraz w weekend 10:00-15:00.

pobierzdo góry do góry

24.10.2011 r.

Nagrodzone filmy na temat gmin tworzących LGD Razem dla Radomki

Zachęcamy Państwa do obejrzenia nagrodzonych filmów w konkursie filmowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, którego celem było przygotowanie filmów promujących obszar gmin tworzących LGD "Razem dla Radomki" tj.: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów Zakrzew.

Dzisiaj przedstawiamy 3 zwycięskie filmy, które otrzymały główne nagrody w każdej z 3 kategorii wiekowych. W kolejnych dniach opublikujemy pozostałe wyróżnione produkcje filmowe. Zamieszczone poniżej prace są autorstwa: Mateusza Piastowicza „Radomka Cud natury” z Radomia (zdobywca głównej nagrody w kategorii wiekowej do 13 roku życia); Krzysztofa Rejmera z Przysuchy „Otworzyć oczy na świat” (zdobywca głównej nagrody w kategorii wiekowej od 14 roku życia do 25 roku życia), oraz Bartosza Kwaczyńskiego z Radomia „Lokalna Grupa Nad Radomką” (zdobywca głównej nagrody w kategorii powyżej 25 roku zycia).

pobierzdo góry do góry

25.10.2011 r.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok.

Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski ogłosił Programy na rok 2012, w ramach których można ubiegać się o dotacje na realizację projektów kulturalnych.

Programy w ramach których można uzyskać dofinansowanie to: Wydarzenia artystyczne, Kolekcje Promocja literatury i czytelnictwa, Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, Dziedzictwo kulturowe, Rozwój infrastruktury kultury , Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego.

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w opublikowanych „Wytycznych do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów” oraz regulaminach programów i priorytetów dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wnioski w pierwszym naborze należy składać do 30 listopada 2011 r. , a w drugim do 31 marca 2012 r.

pobierzdo góry do góry

25.10.2011 r.

Zjazd Hufca Związku Harcerstwa Polskiego – Radom Powiat

ZHP-Radom

W dniu 22 października 2011 r. odbył się Zjazd Hufca Związku Harcerstwa Polskiego – Radom - powiat.

Delegaci w dyskusji programowej przyjęli kierunki rozwoju Hufca na lata 2011-2015. Wybrane zostały władze: Komendant Hufca – dh Małgorzata Szydło harcmistrz, pięcioosobowa Komenda Hufca w tym zastępca Komendanta Hufca – Beata Krzemińska phm, skarbnik – Łucja Zborowska hm oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna.

W Zjeździe uczestniczyli min. v-ce starostwa radomski Pan Waldemar Trelka, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Zbigniew Gołąbek. Za długoletni trud wychowawczy na rzecz młodzieży harcerskiej dh Władysław Jastalski z Iłży został wyróżniony Medalem za zasługi dla Powiatu Radomskiego. W obradach brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Stowarzyszenie ufundował dla Delegatów na Zjazd zestawy materiałów promocyjnych. Składamy serdeczne gratulacje nowo wybranym władzom harcerskim i życzymy sukcesów w niełatwej społecznej służbie.

pobierzdo góry do góry

27.10.2011 r.

Turystyka - szansa dla rolnika

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Radomiu informuje, o organizowanym 23-dniowym kursie z zakresu agroturystyki.

Kurs odbędzie się w Przytyku w terminie - pierwsze dni listopada. Na spotkaniach zapewniony będzie pełny catering żywnościowy oraz zorganizowane będą trzy wycieczki z zakresu agroturystyki. Warunkiem uczestnictwa na w/w kursie jest ubezpieczenie w KRUS. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych.

Kurs jest bezpłatny. Wszyscy zainteresowaniu proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 512 153 267 lub w punkcie Doradztwa Rolniczego w Przytyku. Więcej informacji: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Radomiu - p. Teresa Mularczyk, p. Urszula Rupniewska - (048) 365 02 06 w.111.

pobierzdo góry do góry

28.10.2011 r.

Magda Umer w Muzeum Gombrowicza we Wsoli

Magda Umer we Wsoli

Muzeum Gombrowicza zaprasza na koncert wyjątkowej artystki – Magdy Umer w towarzystwie znanych muzyków, którzy wykonają utwory ze swojej najnowszej płyty – „Noce i sny”.

Magda Umer to jedna z najwybitniejszych polskich piosenkarek, wykonawczyni poezji śpiewanej, dziennikarka, polonistka, reżyserska, aktorka i autorka recitali. Z poezją śpiewaną ma styczność od lat 60-tych, czyli od czasów kiedy jeszcze studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Wpływ artystki na popularyzację i rozwój poezji śpiewanej jest nie do przecenienia. Magda Umer jest laureatką wielu prestiżowych nagród, otrzymała również odznaczenia Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Koncert odbędzie się 4 listopada o godzinie 19.00. W związku z dużym zainteresowaniem, o udziale w koncercie zadecyduje telefoniczna rezerwacja, która rozpocznie się w piątek, 28 października o godzinie 17.30 i będzie trwała aż do wyczerpania wolnych miejsc. Numer telefonu 48 321 50 73. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

pobierzdo góry do góry

26.10.2011 r.

Konkurs dotacyjny na organizację zajęć sportowych.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w roku 2012 organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Wnioski można składać do 15 listopada 2011.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem w 2012 roku wynosi: 12 mln zł. W ramach konkursu można składać wnioski ukierunkowane na upowszechnienie sportów zimowych oraz na realizację programów powszechnej nauki pływania.

Dofinansowanie projektów może być przyznane do wysokości 80 % planowanych kosztów w przypadku gdy wnioskodawcą są kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe; oraz do wysokości 50 % w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

pobierzdo góry do góry

31.10.2011 r.

Sianokosy w Zakrzewie – uroczyste zakończenie projektu: Na zakrzewską nutę – gramy i śpiewamy łącząc pokolenia.

28 października w PSP im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie odbyło się podsumowanie projektu „Na zakrzewska nutę gramy i śpiewamy łącząc pokolenia”, który był współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Lider Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szkolny zespół ludowy „Zakrzewiaki” wystąpił z obrzędem „Sianokosy”, który polegał na wybraniu kośnika, czyli młodego kosiarza, którego poddawano różnym próbom. Żeby uprzyjemnić sobie te chwile, ludzie śpiewali, tańczyli a podczas odpoczynku wymyślali różne zabawy. Scenariusz do obrzędu opracowała nauczycielka Anna Mizera, muzykę skomponował p. Lucjan Krzysiek, który jednocześnie przygotował uczniów do gry na basetli, skrzypcach, fujarce i bębenku. Układ choreograficzny wykonała pani Grażyna Magiera.

Zakrzewiaki w ten sposób zaprezentowały zapomniany rytuał ludowy. Jednak wśród starszej publiczności dało się słyszeć wtórujące głosy wykonywanych piosenek i przyśpiewek ludowych takich jak: „Zachodźże słoneczko”, „Co się stało”, „Pod borem, pod lasem”, „Poszedł Marcin na rynek”.Występ nagrodzono gromkimi brawami na stojąco a bisom nie byłoby końca, gdyby nie dzwonek na kolejne lekcji.

Ewa Bartel – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie

Na Zakrzewską Nutę Na Zakrzewską Nutę” style= ”Na
pobierzdo góry do góry

31.10.2011 r.

Biuletyn Informacyjny Lokalnej Grupy Działania – Razem dla Radomki

Biuletyn Informacyjny

Przedstawiamy kolejny numer biuletynu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, którego celem jest przekazywanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez nasze stowarzyszenie, a także najważniejszych wydarzeń z życia naszych „małych ojczyzn”.

W bieżącym wydaniu prezentujemy sylwetkę Pani Krystyny Bielawskiej – członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – uhonorowanej nagrodą Viventi Caritate - która nagradza ludzi, za działalność pozostawiającą trwałe ślady na polu działalności charytatywnej. W dalszej części Biuletynu rozmawiamy z wójtem gminy Zakrzew- Sławomirem Białkowskim - o kolejnych wyróżnieniach, a także o działaniach jakie gmina wytycza sobie na najbliższe lata. Śladem poprzednich numerów – przedstawiamy artykuł o Kościele w Jarosławicach – będący kontynuacją cyklu przedstawiającego historię naszych małych ojczyzn, a także informacje o projektach realizowanych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez nasze stowarzyszenie.

Biuletyn można pobrać klikając w poniższą ikonkę Pobierz. Życzymy przyjemnej lektury i zachęcamy do dzielenia się uwagami, spostrzeżeniami na łamach wydawnictwa.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka