Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14235251


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Nowe kwalifikacje kluczem do pracy


logotypy


klucz do kariery

Projekt jest inicjatywą Gminy i Miasta Przysucha - Lidera Projektu oraz Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" - Partnera Projektu.


Realizowany jest w okresie od 1 września 2011r. do 30 listopada 2011 roku.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Instytucją Wdrażającą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Cel ogólny i cele szczegółowe projektu:

Celem projektu pn. "Nowe kwalifikacje - kluczem do pracy" jest podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju pozarolniczych inicjatyw gospodarczych i tworzenia miejsc pracy poza sektorem rolnym.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Zdobycie kluczowych umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
 • Nabycie umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej
 • Rozwój kompetencji informatycznych społeczności wiejskiej, integracja społeczności wiejskiej
 • Aktywizacja zawodowa grup defaworyzowanych na rynku pracy
 • Wyrównanie szans uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kobiet i mężczyzn
 • Promocja szkoleń i edukacji w formach pozaszkolnych
 • Określenie rodzaju działalności gospodarczej w kontekście jej lokalizacji na obszarach wiejskich- turystyka i agroturystyka jako alternatywnych form prowadzenia działalności gospodarczej
 • Ukształtowanie postawy przedsiębiorczej mieszkańców obszarów wiejskich
 • Sukces beneficjentów projektu jako drogowskaz dla pozostałych mieszkańców gminy

Beneficjenci:

Projekt skierowany jest do 30 osób Gminę i Miasto Przysucha:
nieaktywnych zawodowo, w tym uczących lub kształcących się, a także zatrudnionych, w tym: w rolnictwie oraz samozatrudnionych).

Projekt obejmuje cykl szkoleń z zakresu:

 • Aktywizacja - spotkania z doradcą zawodowym, grupowo oraz indywidualnie dla każdego uczestnika
 • Własna firma - 3 dni zajęć po 3 godziny
 • Pomysł na biznes - 2 dni zajęć po 3 godziny
 • Marketing w małej firmie - 2 dni zajęć po 3 godziny
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej - 2 dni zajęć po 3 godziny
 • Wniosek i Biznesplan (ekonomiczny plan operacji) - 4 dni zajęć po 3 godziny
 • Komputer i Internet w działalności gospodarczej - 10 dni zajęć po 3 godziny (5 dni zajęć na jedną grupę).

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY


Biuro projektu:
Dom Kultury
ul. Radomska 9
26-400 Przysucha
tel. (48)6752473
przysucha.nowekwalifikacje@gmail.com


Dokumenty do pobrania

Formularz należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub wysłać mailem na adres: przysucha.nowekwalifikacje@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Regulamin uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa w projekcie


Rekrutacja do projektu:

Zapisy do udziału w projekcie przyjmowane są w Biurze Projektu - mieszczącym się w Domu Kultury w Przysusze. Zapraszamy!

PRZEBIEG PROJEKTU

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka