Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12844019


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

REALIZOWANE PROJEKTY


Aktualne projekty:

PMMT Projekt "Południowe Mazowsze - Marką Turystyczną" jest inicjatywą partnerską, realizowaną przez dwie Lokalne Grupy Działania z terenu woj. mazowieckiego: LGD "Razem dla Radomki", LGD "Dziedzictwo i Rozwój"

czytaj więcej

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych "Zderzenie pokoleń - seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej" to tytuł projektu Stowarzyszenia "Razem dla Radomki", który uzyskał wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych lata 2014-2020, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj więcej

Multicel Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

Zadaniem projektu jest umożliwienie mieszkańcom obszarów objętych działaniem LGD zdobycie nowych umiejętności zawodowych, rozwijanie kompetencji społecznych czy swoich pasji i zainteresowań.

czytaj więcej

Elearning

E-learning - skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach

to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia "Razem dla Radomki", która otrzymała dotacje z funduszy zewnętrznych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

więcej informacji

loga

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Lokalną Grupą Działania "Perła Czarnej Nidy" i Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego podpisała umowę na realizację projektu pn. "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" realizowanego w ramach projektu systemowego PARP "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej informacji


Projekty zrealizowane:

klucz do kariery

Projekt: "TY i JA - integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa" jest inicjatywą Gminy Wieniawa oraz Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki"

Realizowany jest w okresie od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

więcej informacji

klucz do kariery

Projekt: Nowe kwalifikacje kluczem do pracy

Projekt jest inicjatywą Gminy i Miasta Przysucha - Lidera Projektu oraz Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" - Partnera Projektu.

więcej informacji

fundacja orange

Projekt: NIEAKADEMICKA SZKOŁA TWÓRCZEGO PISANIA

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w partnerstwie z Muzeum Gombrowicza we Wsoli oraz Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku rozpoczyna realizację projektu pn. "Nieakademicka szkoła twórczego pisania" który otrzymał dofinansowanie w ramach II edycji programu grantowego Akademii Orange.

więcej informacji

loga unijne

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

szkolenia wolanow

PROJEKT: "Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich".

W ramach Działania 6.3 - "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich" i Priorytetu VI. - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" na terenie gminy Wolanów zostanie zrealizowany projekt pt. "Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich".

Organizatorem projektu są: Urząd Gminy Wolanów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "Razem dla Radomki" i Agencją Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu.

więcej informacji

szkolenia jedlinsk

PROJEKT: "Bądźmy aktywni - sięgajmy po nową wiedzę".

W ramach Działania 6.3 - "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich" i Priorytetu VI. - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" na terenie gminy Jedlińsk zostanie zrealizowany projekt pt. "Bądźmy aktywni - sięgajmy po nową wiedzę".

Organizatorem projektu są: Urząd Gminy Jedlińsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "Razem dla Radomki" i Agencją Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu.

więcej informacji

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.