Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12844063


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Materiały do pobrania dla Wnioskodawców


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejFORMULARZE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ


wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 304 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o płatność excel (edytowalny)
(format: xls, rozmiar pliku: 418 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 595 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych
(format: xls, rozmiar pliku: 37 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wykaz działek,
(format: pdf, rozmiar pliku: 81 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wykaz działek,
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny lub urządzenia
(format: pdf, rozmiar pliku: 88 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny lub urządzenia
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 2014

wniosek

Ekonomiczny Plan Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 365 KB)

wniosek

Ekonomiczny Plan Operacji
(format: xls, rozmiar pliku: 854 KB)

wniosek

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: doc, rozmiar pliku: 279 KB)

wniosek

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 432 KB)

wniosek

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(format: xls, rozmiar pliku: 547 KB)

wniosek

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 277 KB)

wniosek

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 876 KB)

wniosek

Klasyfikacje PKD
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,01 MB)

wniosek

Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych
(format: pdf, rozmiar pliku: 126 KB)

wniosek

Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

wniosek

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 92 KB)

wniosek

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

wniosek

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
(format: xls, rozmiar pliku: 46 KB)

wniosek

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 96 KB)

wniosek

Wzór gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

wniosek

Wzór gwarancji
(format: xls, rozmiar pliku: 36 KB)

wniosek

Wzór zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

wniosek

Wzór zapytania ofertowego
(format: xls, rozmiar pliku: 42 KB)


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 31.01.2013

wniosek

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 386 KB)

wniosek

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(format: xls, rozmiar pliku: 466 KB)

wniosek

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 807 KB)

wniosek

Ekonomiczny Plan Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 364 KB)

wniosek

Ekonomiczny Plan Operacji
(format: xls, rozmiar pliku: 773 KB)

wniosek

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 273 KB)

wniosek

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 84 KB)

wniosek

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 84 KB)

wniosek

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: xls, rozmiar pliku: 36 KB)

wniosek

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 312 KB)

wniosek

Wzór gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

wniosek

Wzór gwarancji
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek

Wzór zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

wniosek

Wzór zapytania ofertowego
(format: xls, rozmiar pliku: 42 KB)

wniosek

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza
(format: pdf, rozmiar pliku: 151 KB)


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 08.06.2012

wniosek

Formularz wniosku o przyznanie pomocy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 386 KB)

wniosek

Formularz wniosku o przyznanie pomocy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 466 KB)

wniosek

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 807 KB)

wniosek

Ekonomiczny Plan Operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 349 KB)

wniosek

Ekonomiczny Plan Operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 766 KB)

wniosek

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 723 KB)

wniosek

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 312 KB)

wniosek

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 94 KB)

wniosek

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 91 KB)

wniosek

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie
(format: pdf, rozmiar pliku: 187 KB)

wniosek

Wzór gwarancji - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

wniosek

Wzór gwarancji - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc
(format: pdf, rozmiar pliku: 259 KB)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 08.06.2012 - narzędzia pomocnicze

wniosek

Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej
(format: pdf, rozmiar pliku: 300 KB)

wniosek

Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych
(format: pdf, rozmiar pliku: 267 KB)

wniosek

Wzór zapytania ofertowego pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

wniosek

Wzór zapytania ofertowego xls
(format: xls, rozmiar pliku: 42 KB)

wniosek

załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 71 KB)

wniosek

załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 145 KB)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 15.02.2012

wniosek

Formularz Wniosku o płatność (płaszczowy)
(format: pdf, rozmiar pliku: 303 KB)

wniosek

Formularz Wniosku o płatność (płaszczowy)
(format: xls, rozmiar pliku: 411 KB)

wniosek

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 566 KB)

wniosek

Ankieta monitorująca xls
(format: xls, rozmiar pliku: 537 KB)

wniosek

Ankieta monitorująca - instrukcja
(format: pdf, rozmiar pliku: 52 KB)

wniosek

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

wniosek

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 37 KB)

wniosek

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny-urządzenia pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 85 KB)

wniosek

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny-urządzenia xls
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

wniosek

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację
(format: pdf, rozmiar pliku: 459 KB)

wniosek

Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 81 KB)

wniosek

Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkoweg
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

wniosek

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkoweg
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

Wcześniejsze dokumenty

wniosek

WNIOSEK
(format: pdf, rozmiar pliku: 377 KB)

wniosek

WNIOSEK - wersja edytowalna
(format: xls, rozmiar pliku: 461 KB)

instrukcja

INSTRUKCJA do Wniosku
(format: pdf, rozmiar pliku: 782 KB)

oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

OŚWIADCZENIE o uzyskanej pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 94 KB)

oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

OŚWIADCZENIE o uzyskanej pomocy de minimis
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

oświadczenie o posiadaniu nieruchomości

OŚWIADCZENIE o posiadaniu nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 88 KB)

oświadczenie o posiadaniu nieruchomości

OŚWIADCZENIE o posiadaniu nieruchomości
(format: xls, rozmiar pliku: 35 KB)

Ekonomiczny Plan Operacyjny

Ekonomiczny Plan Operacyjny
(format: pdf, rozmiar pliku: 363 KB)

Ekonomiczny Plan Operacyjny

Ekonomiczny Plan Operacyjny
(format: xls, rozmiar pliku: 772 KB)

Ekonomiczny Plan Operacyjny Instrukcja

INSTRUKCJA wypełnienia Ekonomicznego Planu Operacyjnego
(format: pdf, rozmiar pliku: 274 KB)

Wzór zapytania ofertowego

WZÓR zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

Wzór zapytania ofertowego

Wzór zapytania ofertowego
(format: xls, rozmiar pliku: 42 KB)

formularz umowy o przyznaniu pomocy

Formularz umowy o przyznaniu pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 290 KB)

roznicowanie

Wniosek o płatność PDF
(format: pdf, rozmiar pliku: 297 KB)

roznicowanie

Wniosek o płatność excel (edytowalny)
(format: xls, rozmiar pliku: 322 KB)

roznicowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 553 KB)

roznicowanie

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 73,2 KB)

roznicowanie

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: xls, rozmiar pliku: 46 KB)

roznicowanie

Wzór gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

roznicowanie

Wzór gwarancji
(format: xls, rozmiar pliku: 36 KB)

roznicowanie

Errata do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 65,7 KB)

roznicowanie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 311 KB)

roznicowanie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: doc, rozmiar pliku: 227 KB)

roznicowanie

U1 załącznik do umowy 413 31
(format: pdf, rozmiar pliku: 71 KB)

roznicowanie

U2 załącznik do umowy 413 31
(format: pdf, rozmiar pliku: 138 KB)

roznicowanie

U3 załącznik do umowy 413 31
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

roznicowanie

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji (wersja PDF)
(format: pdf, rozmiar pliku: 63 KB)

roznicowanie

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji (wersja excel)
(format: xls, rozmiar pliku: 37 KB)

roznicowanie

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny urządzenia (Wersja PDF)
(format: pdf, rozmiar pliku: 85 KB)

roznicowanie

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny urządzenia (Wersja Excel)
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

roznicowanie

Poradnik dla beneficjentów
(format: pdf, rozmiar pliku: 599 KB)

roznicowanie

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc
(format: pdf, rozmiar pliku: 295 KB)


mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.