Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14202201


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Sierpień 201401.08.2014 r.

70. rocznica Powstania Warszawskiego

rocznicapowstania warszawskiego

W 44 miastach Mazowsza 1 sierpnia o 17.00, w godzinie "W", o której wybuchło powstanie warszawskie, rozlegną się syreny alarmowe dla uczczenia 70. rocznicy rozpoczęcia zrywu. Rocznicę uczczą także dzwony kościelne, które zabrzmią w całej archidiecezji warszawskiej.

pobierzdo góry do góry

04.08.2014 r.

Nabór w Programie Erasmus+: Budowanie potencjału młodzieży

Erasmus Plus

Do 2 września 2014 trwa II nabór wniosków w Programie Erasmus+: w ramach Akcji 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, część "Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą".

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

pobierzdo góry do góry

04.08.2014 r.

15 edycja Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku. Zapraszamy!

Ogólnoposkie Targi Papryki w Przytyku

Ogólnopolskie Targi Papryki – to wydarzenie organizowane od 1999 roku z inicjatywy Wójta gminy Przytyk, Starosty Powiatu Radomskiego oraz Prezesa Radomskiej Giełdy Rolnej. Impreza stanowi formę promocji przednich odmian papryki, na które popyt stale wzrasta. Z roku na rok, uczestniczą w nim tysiące mieszkańców gminy Przytyk i okolicznych miejscowości, a także coraz liczniejsze grono gości z poza regionu. Tegoroczne Paprykowe Święto odbędzie się w niedzielę – 17 sierpnia 2014 r. i jest współfinansowane ze środków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” przyznanych w ramach działania Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania Małe Projekty.

pobierzdo góry do góry

05.08.2014 r.

Aktualności z Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie.

Mimo wakacyjnego okresu Gminne Centrum Kultury w Wieniawie nie odpoczywa i dla swoich mieszkańców przygotowuje szereg ciekawych wydarzeń i zajęć. Oprócz realizowych wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” warsztatów w ramach projektu „Zderzenie pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej”, na chętnych czekają zajęcia z Lego Robotyki, a także zajęcia w Letniej Akademii Młodych Animatorów Lama.

pobierzdo góry do góry

06.08.2014 r.

W Przytyku powstanie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego

 Podpisanie porozumienia przez Wicemarszałka Województwa mazowieckiego Leszka Ruszczyka oraz Wójta Gminy Przytyk – Dariusza Wołczyńskiego. fot. Gmina Przytyk

W ubiegłym tygodniu, 30 lipca 2014 r. Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk – oraz Wójt Gminy Przytyk – Dariusz Wołczyński podpisali umowę na dofinansowanie projektu dotyczącego utworzenia Centrum Dystrybucji Przetwórstwa Rolnego, które zostanie zlokalizowane w miejscowości Słowików w gminie Przytyk. Pierwsze tego typu miejsce handlu produktami rolnymi w tej części województwa mazowieckiego ma być gotowe do końca lipca 2015 roku. Inicjatywa finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to największe przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym w gminie. Całkowita wartość projektu wynosi 10 300 472,48 zł, natomiast dofinansowanie unijne to kwota 8 780 901,61 zł.

Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego to pierwsze tak zorganizowane miejsce handlu w tej części województwa, w którym producenci rolni regionu radomskiego, którzy dotychczas rynku zbytu na swoje produkty musieli szukać w innych lokalizacjach, będą mogli sprzedawać swoje produkty w komfortowych warunkach. Na powierzchni ponad 5 ha znajdą się m.in. dwie zadaszone wiaty, rampa załadowcza i nowy budynek administracyjno-socjalny. Powstać ma też infrastruktura drogowa, sieć energetyczna i kanalizacyjna.

pobierzdo góry do góry

06.08.2014 r.

Konkurs kulinarny o laury Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki na najlepszą potrawę lokalna przygotowaną z papryki.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsiębiorców, organizacje zrzeszające osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich) oraz szkoły z klasami o profilu gastronomicznym, do udziału w konkursie kulinarnym o laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których terenem zamieszkania i/lub działania to powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, białobrzeski, miasto Radom, Szydłowiec, Zwoleń, Białobrzegi.

pobierzdo góry do góry

07.08.2014 r.

Nowy numer Biuletynu Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki!

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Przedstawiamy Państwu nowy numer Biuletynu Informacyjnego naszego Stowarzyszenia, w którym prezentujemy informację na temat bieżących zagadnień, inicjatyw i zadań podejmowanych przez Nas.

Aktualny numer rozpoczynamy od informacji związanych z nową inicjatywą w której uczestniczy nasze Stowarzyszenie – programem małych grantów dla organizacji pozarządowych i grup społecznych, które mogą Państwo realizować w ramach projektu Mazowsze Lokalnie.

pobierzdo góry do góry

08.08.2014 r.

Wyślij kartkę zapraszającą na Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku

testowy obrazek

Zachęcamy do wysyłania e-kartek promujących i zapraszających na XV Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku, które odbędą się w dniu 17 sierpnia 2014 r.

pobierzdo góry do góry

08.08.2014 r.

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji - nabór wniosków grantowych

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest wspólną inicjatywą rządów Polski i Kanady, zarządzaną przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów. Wnioski wstępne (listy intencyjne): do 8 września 2014 r . do godz. 13:00.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu grantowego wynosi 8.5 mln zł. Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe: Demokracja lokalna, łączna suma dofinansowania 5,4 mln zł (w tym do 2,4 mln zł na projekty modułowe w latach 2015-2016); Niezależne media, łączna suma dofinansowania 3,1 mln zł (w tym do 1,6 mln zł na projekty modułowe w latach 2015-2016).

pobierzdo góry do góry

11.08.2014 r.

Mazowsze Lokalnie. Przypominamy o terminie zakończenia naboru wniosków!

Przypominamy o upływającym w dniu jutrzejszym terminie składania wniosków do projektu grantowego „FIO Mazowsze Lokalnie”, w ramach którego organizacje pozarządowe, grupy nieformalne mogą starać się o pozyskanie mikrodotacji w wysokości od 1,5 tyś do 5 tyś zł. na realizację różnorodnych inicjatyw społecznych mieszczących się w sferze zadań pożytku publicznego, ale także na rozwój instytucjonalny.

Program mikrodotacyjny oferowany w ramach projektu „FIO Mazowsze Lokalnie” to obecnie najprostsza forma przyznania bezzwrotnych dotacji. W celu uniknięcia zbędnej formalizacji, Wnioskodawcy w wymaganym terminie mają za zadanie przesłać swoje projekty przy pomocy Generatora Wniosków zamieszczonego na stronie projektu. Na tym etapie nie są wymagane żadne inne dokumenty przesyłane w formie elektronicznej lub papierowej. LGD jako Ambasador projektu będzie prowadził spotkania informacyjne i konsultacje z potencjalnymi Wnioskodawcami. Zainteresowanych współpraca i pomocą w opracowaniu projektów prosimy o kontakt osobisty: Biuro LGD Razem dla Radomki ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom tel. 48 3 58 996 e – mail: zarzad@razemdlaradomki.pl

pobierzdo góry do góry

13.08.2014 r.

Paprykowe święto już w niedzielę w Przytyku. Zapraszamy!

Ogólnoposkie Targi Papryki w Przytyku

Ogólnopolskie Targi Papryki – to wydarzenie organizowane od 1999 roku z inicjatywy Wójta gminy Przytyk, Starosty Powiatu Radomskiego oraz Prezesa Radomskiej Giełdy Rolnej. Impreza stanowi formę promocji przednich odmian papryki, na które popyt stale wzrasta. Z roku na rok, uczestniczą w nim tysiące mieszkańców gminy Przytyk i okolicznych miejscowości, a także coraz liczniejsze grono gości z poza regionu. Tegoroczne Paprykowe Święto odbędzie się w niedzielę – 17 sierpnia 2014 r. i jest współfinansowane ze środków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” przyznanych w ramach działania Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania Małe Projekty.

pobierzdo góry do góry

13.08.2014 r.

Kolejna wizyta u partnerów projektu Multimedialne Centrum edukacji Lokalnej

Kolejna wizyta u partnerów projektu Multimedialne Centrum edukacji Lokalnej

W miniony weekend kolejny raz gościliśmy u małopolskich partnerów projektu współpracy "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej". Podczas dwudniowego wyjazdu udało nam się odwiedzić zarówno tereny Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA jak też stacjonarne Multicentrum Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Uczestnikami wyjazdu były osoby, które nie tylko aktywnie uczestniczyły w szkoleniach e-learningowych, ale na co dzień działają w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic.

pobierzdo góry do góry

14.08.2014 r.

Budka Suflera i Skaner na Dożynkach Powiatu Przysuskiego w Odrzywole. 15 sierpnia 2014 r.

Budka Suflera i zespół Skaner będą największymi gwiazdami podczas Dożynek Powiatu Przysuskiego, które zorganizowane zostaną w piątek 15 sierpnia 2014 r. w Odrzywole.

Uroczystości rozpocznie zbiórka delegacji z wieńcami przy boisku w Odrzywole, która następnie uczestniczyć będzie we Mszy Świętej koncelebrowanej przez Ks. Biskupa Adama Odzimka. Podczas wydarzenia zaprezentują się zespoły ludowe, zespoły wykonujące muzykę Dance: Kredensi, Skaner, Stan Tutaj, a gwiazdą wieczoru będzie doskonale znany szerszej publiczności zespół Budka Suflera. Imprezie towarzyszyć będzie prezentacja i degustacja potraw regionalnych, wystawa płodów rolnych, prezentacja firm i instytucji związanych z rolnictwem, oraz wiele innych atrakcji. Serdecznie zapraszamy!

pobierzdo góry do góry

14.08.2014 r.

Kuchenne rewolucje

Zderzenie pokoleń. Warsztaty kulinarne

Od kuchennych rewolucji, czyli warsztatów kulinarnych rozpoczęły się zajęcia w projekcie „Zderzenie pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej”, realizowanym przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Osób Starszych.

Zajęcia prowadzone w Bierwcach, Wieniawie oraz we Wrzosie przez Panią Elżbietę Bień, spotkały się z dużą aprobatą i zainteresowaniem nie tylko uczestników projektu, ale wielu innych mieszkańców wspomnianych wcześniej miejscowości. Świeżo upieczeni „kucharze” z zaciekawieniem śledzą każde zajęcia, ucząc się przepisów na nowe nietypowe, ale i te typowe - tradycyjne dania kuchni polskiej i europejskiej. Poznają również informacje na temat zdrowego odżywiania i stosowania odpowiednich przypraw i składników do popularnych dań kuchni polskiej, które są bardziej przyjazne dla naszych organizmów.

pobierzdo góry do góry

18.08.2014 r.

Konkurs grantowy Pracownia Talentów -Fundacji Tesco Dzieciom. Termin składania wniosków mija 31 sierpnia 2014 r.

7 lipca ruszyła „Pracownia Talentów” – konkurs grantowy skierowany do organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży. Organizacje mogą zdobyć środki na realizację długoterminowych projektów edukacyjnych. Do podziału jest aż 250 tys. złotych, co pozwoli na sfinansowanie około 25 projektów w całym kraju.

Fundacja Tesco Dzieciom od ponad dwóch lat dba o lepsze jutro polskich dzieci. Fundacja pomaga realizować wartościowe inicjatywy i projekty społeczne, a w swoich działań koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym. Rocznie wspiera blisko 500 inicjatyw społecznych, których celem jest poprawa sytuacji dzieci i młodzieży. Jedną z realizowanych przez Fundację inicjatyw jest konkurs grantowy – „Pracownia Talentów”.

pobierzdo góry do góry

19.08.2014 r.

Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu po raz czwarty na Mazowszu!

Mazowsze

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Główną ideą Konkursu jest popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, także zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontarystycznej.

pobierzdo góry do góry

20.08.2014 r.

Dotacje na edukację i rozwój lokalny w Fundacji Kronenberga

Dzień Flagi

Fundacja Kronenberga od 1996 roku wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udziela wsparcia w postaci dofinansowania projektów kierowanych przez instytucje non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: edukacja (innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży) oraz rozwój lokalny (priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości).

O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, szkoły, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym, tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa można składać w terminie do 3 października 2014 r.

pobierzdo góry do góry

21.08.2014 r.

Termin ogłoszenia oceny wniosków programu FIO – Mazowsze Lokalnie.

Informujemy, iż wydłużeniu uległ termin opublikowania listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach programu grantowego FIO – Mazowsze Lokalnie, którego Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” jest ambasadorem. Listy rankingowe zostaną opublikowane do dnia 1 września.

pobierzdo góry do góry

21.08.2014 r.

Paprykowe Święto w Przytyku już za nami.

Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku

W niedzielę 17 sierpnia 2014 r. odbyła się XV edycja Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku. Jest to jedna z największych imprez rolniczych na terenie województwa mazowieckiego. Nadrzędnym celem jej organizacji jest promocja produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”, wymiana kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, producentami tego smacznego warzywa. Impreza ta z roku na rok odwiedzana jest przez coraz liczniejsze grono publiczności, w tym wielu gości z poza naszego regionu! Imprezie towarzyszy szereg atrakcji artystycznych, a gwiazdami tegorocznej imprezy były zespoł Boys, Kasia Kowalska i Kabaret Moralnego Niepokoju!

Ogólnopolskie Targi Papryki odbywają się od 1999 roku, a ich organizatorem jest Wójt gminy Przytyk – Dariusz Wołczyński, oraz Starosta Powiatu Radomskiego – Mirosław Ślifirczyk. Miejsce organizacji tej imprezy nie jest przypadkowe – albowiem Przytyk wraz z okolicznymi gminami – nazywane są paprykowym zagłębiem. To z tego obszaru pochodzi blisko 80% krajowej produkcji tego smacznego warzywa. W samym Przytyku paprykę uprawia się w około 200 gospodarstwach, a „Papryka Przytycka” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów rolniczych z tego regionu.

pobierzdo góry do góry

25.08.2014 r.

Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2014

Równać Sanse

Czas na projekt dla młodych, otwartych osób w Waszej miejscowości! Zapraszamy do konkursu organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki gminne, nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status lokalnego realizatora skutecznych działań dla młodzieży.

pobierzdo góry do góry

26.08.2014 r.

Święto Plonów – IX Turniej Sołectw w Jedlińsku

W niedzielę 31 sierpnia 2014 roku w Jedlińsku odbędzie się IX Turniej Sołectw – Święto Plonów. W Turnieju biorą udział mieszkańcy sołectw z terenu gminy Jedlińsk. Uczestnicy Turnieju biorą udział w kilku konkurencjach, z których większość jest związana z życiem i pracą na wsi, np.: dojenie krowy, rzut podkową do celu, plecenie powróseł, toczenie beli siana itp. Turniej jest również doskonałą okazją do zaprezentowania się każdego z sołectw. Poszczególne sołectwa prezentują programy artystyczne, a także stoiska z tradycyjnymi potrawami. Po rozegraniu wszystkich konkurencji zwycięskie sołectwa otrzymują nagrody.

pobierzdo góry do góry

27.08.2014 r.

Perły Mazowsza – nowym członkiem Partnerskich Mazowieckich LGD

Perły Mazowsza

Informujemy, iż z dniem 20 sierpnia 2014 r. do Porozumienia Partnerskich Mazowieckich LGD – dołączyło Stowarzyszenie Perły Mazowsza , które skupia gminy Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin Jeziorna. To już 16 organizacja, która zasiliła szeregi naszego porozumienia, stanowiącą efekt dotychczas podejmowanych działań i pozytywnej współpracy, która została zainicjowana w 2009 roku.

pobierzdo góry do góry

27.08.2014 r.

Zapraszamy producentów papryki

Papryka

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Warszawa we współpracy m.in. z Agencją Rynku Rolnego planuje organizację wydarzenia mającego na celu promocję polskiej papryki, pod roboczym tytułem „Papryka do słoika”, który odbędzie się 6 września 2014 r. pod Pałacem Kultury i Nauki przy Teatrze Studio. W związku z tym poszukiwani są dostawcy papryki, którzy chcieliby wziąć udział w ww. wydarzeniu.

pobierzdo góry do góry

27.08.2014 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Lokalny

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w związku z realizacją 2 projektów współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” oraz „Południowe Mazowsze Marką Turystyczną” w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” poszukuje Asystenta do realizacji w/w projektów.

pobierzdo góry do góry

28.08.2014 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Trener - warsztaty z zakresu fotografii, nagrywania filmów multimedialnych i ich cyfrowej obróbki.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w związku z realizacją projektu „Zderzenie pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej” finansowanego w ramach na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 poszukuje osoby do pracy w charakterze: Trener - warsztaty z zakresu fotografii, nagrywania filmów multimedialnych i ich cyfrowej obróbki. .

pobierzdo góry do góry

29.08.2014 r.

Zapraszamy na Dożynki Gminne w Wieniawie. 31 sierpnia 2014 r.

Jarmark Ludowy w Bieniędzicach

W najbliższą niedzielę 31 sierpnia 2014 r. w Wieniawie odbędą się uroczystości Dożynkowe, które rozpocznie o godzinie 12.00 uroczysta Msza św. w Kościele Parafialnym. Następnie po uroczystym przemarszu rozpoczną się oficjalnie uroczystości dożynkowe. Oprócz tradycyjnego podziękowania za plony i złożenia wieńców dożynkowych uroczystości towarzyszyć będą programy artystyczne, skierowane do dzieci jak i dorosłych. Zaplanowano występy zespołu Maskotki, kabaretu Dobry Wieczór, białoruskiego disco folk Oxide, oraz zespołów Dance oraz Casino.

pobierzdo góry do góry

15.08.2014 r.

Otwarcie wystawy prac Henryka Sarny.

 Otwarcie  wystawy prac Henryka Sarny

"Dawna wieś w malarstwie Henryka Sarny” to nazwa wystawy której uroczysta inauguracja odbyła się 5 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie.

Henryk Sarna urodził się w 1933 r. Radomiu. Edukację artystyczną rozpoczął w 1957 r. w Ognisku Plastycznym pod opieką Wacława Dobrowolskiego i Lucjana Lejman . Jest autorem kilkuset obrazów, jego prace były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Ulubioną techniką artysty jest akwarela. Tematyka prac to przede wszystkim wiejska architektura drewniana, młyny ,wiatraki, kościoły i kapliczki, wiejskie pejzaże, m.in. dolina Radomki.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka