Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14234244


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowychMazowsze


O projekcie Aktualności Szkolenia b-learning Mobilne Doradztwo E-profile organizacji Konkurs na Lokalną Inicjatywę Materiały do pobrania Zamówienia


O projekcie

Cel projektu:Wsparcie rozwoju oraz aranżowanie współpracy środowiska pozarządowego aktywnie i skutecznie uczestniczącego w życiu społecznym polskiej wsi

W ramach projektu wiejskim organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, grupom inicjatywnym, lokalnym liderom zaproponowane zostanie kompleksowe bezpłatne wsparcie w postaci możliwości bezpłatnego udziału w szkoleniach stacjonarnych integrujących grupy szkoleniowe, w 7 modułach szkoleń prowadzonym metodą blended learningu, łączącym elementy szkoleń stacjonarnych i e-learningu (szkoleń na odległość). Uzupełnione zostaną one o konsultacje świadczone przez Mobilnych Doradców. Doradztwo prowadzone będzie w Biurze projektu, w siedzibie organizacji korzystającej ze wsparcia lub w innym dogodnym dla uczestniku miejscu i formie (możliwość skorzystania także z usługi zdalnie: e-mail, Skype, inne komunikatory). Promować będziemy organizacje pozarządowe, dla których zostaną utworzone strony internetowe w oparciu o formułę WordPress''u, dzięki którym będą mogły pokazać swoją pracę i zaangażowanie szerszemu gronu odbiorców, a co więcej same zdobędą umiejętności tworzenia i redagowania takich stron.W ostatnim etapie realizacji projektu przeprowadzony zostanie Konkurs na Lokalną Inicjatywę Społeczną mający na celuwyłonić ciekawe inicjatywy lokalne do realizacji, których organizacje/grupy pozyskają wsparcie finansowe z środków projektu.

Osobami korzystającymi z bezpłatnego wsparcia zaplanowanego w ramach projektusą osoby dorosłe zamieszkałe na terenie gminy wiejskich i miejsko - wiejskich z obszaru powiatu przysuskiego: Wieniawa, Borkowice, Klwów, Potworów, Odrzywół i Przysucha; powiatu zwoleńskiego - gminy: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zakrzew; powiatu radomskiego - gminy: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, Iłża, Skaryszew, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych. W projekcie zaplanowano udział minimum 84 osób, które zaprosimy również do współpracy w ramach internetowego forum organizacji pozarządowych. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnieni i przesłanie na adres Biura projektu elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Formularz ten także dostępny jest w Biurze projektu oraz w siedzibach Partnerów projektu:

 • Związek Gmin Radomka
  Biuro Związku: Zakrzew 5, 26-652 Zakrzew
 • Starostwo powiatowe w Zwoleniu
  ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń
 • Realizator projektu: Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania
  Kontakt:Biuro projektu: ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom
  tel./ fax 48 38 58 996
  e - mail: lgd@razemdlaradomki.pl

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 lipca br. do 31 grudnia 2016r.

Zadanie publiczne pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" finansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)".


mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka