Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14202195


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Styczeń 201303.01.2012 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące Akcji 1.3 i 5.1 Programu Młodzież w Działaniu.

Młodzież w Działaniu

Jeśli interesuje cię nawiązanie i rozwinięcie współpracy między młodzieżą a osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową w Twoim regionie tak, aby działania skierowane do młodzieży jak najlepiej odpowiadały jej potrzebom oraz budowanie partnerstwa ze wszystkimi aktorami zajmującymi się tematyką młodzieżową w regionach, to Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" zachęca do zainteresowania realizacją projektów w ramach Akcji 1.3 oraz 5.1 programu „Młodzież w działaniu”. Spotkanie odbędzie się 14 stycznia w godz. 11.00-16.00 w Warszawie, w siedzibie Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” przy ul. Mokotowskiej 43.

Ze względów organizacyjnych ilość uczestników spotkania jest ograniczona. W związku z tym organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wybrania uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń. Wybór zostanie dokonany na podstawie wypełnionych formularzy. Zgłoszenia należy przesłać w systemie ankiet online do 8 stycznia 2013 roku. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po 9 stycznia 2013 roku.

Podczas spotkania zostaną przedstawione: założenia Akcji 1.3 i 5.1, strategia UE dotyczącą młodzieży, cele i rodzaje działań, jakie mogę być realizowane w ramach Akcji 1.3 i 5.1, przykłady zrealizowanych projektów, system składania wniosków on-line, formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków.

pobierzdo góry do góry

02.01.2013 r.

Trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2013 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2013 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizować muszą cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Oferty można składać w ramach jednego z czterech priorytetów: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne; Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie; Integracja i aktywizacja społeczna oraz Rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Termin składania ofert mija w dniu 14 stycznia 2013 r.

pobierzdo góry do góry

04.01.2013 r.

LGD Razem dla Radomki otrzymała kolejne środki na aktywizację i rozwój obszarów wiejskich!!!

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w wyniku przystąpienia do ogólnopolskiego konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zdań dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 otrzymała dodatkowe środki finansowe w wysokości 1 520 000,00 zł.

Otrzymane środki pozwolą nam dalszą skuteczną realizacje działań związanych z aktywizacją i rozwojem obszarów wiejskich, dzięki nim przeprowadzone zostaną dodatkowe nabory wniosków skierowane dla beneficjentów w ramach działań Osi 4 LEADER PROW 2007-2013.

Krajowa lista organizacji które przystąpiły do konkursu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

pobierzdo góry do góry

07.01.2013 r.

Turniej Regionalny w Przytyku – 9 stycznia 2013 r.

Turniej Kolęd w Przytyku

9 stycznia odbędzie się dziesiąty Turniej Regionalny – Konkurs Kolęd i pastorałek w gimnazjum w Przytyku. Będzie to jubileuszowa impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń szkolnych i całej lokalnej społeczności.

Podsumowaniem dziesiątej imprezy będzie pokaz najciekawszych fragmentów poprzednich dziewięciu. Pierwsza tego typu odbyła się w 2004 roku pod hasłem Oblicza Małej Ojczyzny. Kolejne na stałe wpisały w tradycję szkoły. Na wybór tematyki corocznych turniejów miały wpływ, między innymi: tradycje i zwyczaje regionu przytyckiego oraz członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Forma spotkań bywała różna: przedstawienia teatralne, scenki rodzajowe, pokazy taneczne, prezentacje zabaw, strojów, zachowań naszych przodków. Odbyły się między innymi: Europejski Jarmark Szkolny, Tradycje Wielkanocne, Tydzień w Grecji, Sławne Postaci Naszego Regionu, Dziedzictwo Kulturowe Przytyka. W poszczególnych edycjach brali udział uczniowie szkół podstawowych we Wrzosie, Wrzeszczowie i Przytyku oraz wychowankowie gimnazjów w Jastrzębi i Wieniawie.

Turniej odbędzie się w dniu 9 stycznia 2013 r. w Publicznym Gimnazjum w Przytyku. Początek imprezy o godzinie 9.00.

pobierzdo góry do góry

09.01.2013 r.

Bezpłatne zajęcia dla seniorów z podstaw obsługi komputera i Internetu w Jedlińsku.

Biblioteka w Jedlińsku

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach z podstaw obsługi komputera i Internetu. Zajęcia prowadzi bibliotekarz w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” w którym Biblioteka bierze udział.

W czasie kursu seniorzy zyskują wiedzę na temat funkcjonowania komputera, a także zapoznają się z zasadami działania i możliwościami Internetu. Zajęcia komputerowe realizowane są od miesiąca listopada 2012 r. i cieszą się dużym zainteresowaniem osób po 50 roku życia. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w projekcie oraz do kontaktu z pracownikami GBP w Jedlińsku pod nr telefonu 48 32 13 881.

pobierzdo góry do góry

09.01.2013 r.

Grażyna Auguścik rozpocznie nowy rok koncertowy u Gombrowicza.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli zaprasza wszystkich zainteresowanych w najbliższy piątek – 11 stycznia 2013 roku na godzinę 19.00 na koncert kolęd w jazzowych aranżacjach – w wykonaniu Grażyny Auguścik, wybitnej wokalistki jazzowej, uznawanej przez krytyków amerykańskich za jedną z najciekawszych postaci na światowej scenie jazzowej. We Wsoli wystąpi wraz z trio Andrzeja Jagodzińskiego w składzie: Andrzej Jagodziński – fortepian, Adam Cegielski – kontrabas, Czesław Bartkowski – perkusja.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona. Dojazd płatnym autobusem, zbiórka na przystanku autobusowym przy ul. Chrobrego, (przy centrum handlowym Vis a Vis) o godzinie 18.15. Powrót po koncercie. Opłata za przejazd w obie strony: 6 złotych.

pobierzdo góry do góry

10.01.2013 r.

33 wydanie Biuletynu Informacyjnego Razem dla Radomki

Biuletyn LGD „Razem dla Radomki

Przed Państwem kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki”. Znajdziecie w nim artykuły poświęcone inicjatywom i wydarzeniom, które odbywały się na terenie naszych gmin w miesiącu grudniu!

Koniec 2012 roku to ważne wyróżnienia i rozstrzygnięcia konkursów w których wzięło udział nasze Stowarzyszenie. W ogólnopolskim konkursie na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zdań dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wygraliśmy dodatkowe środki finansowe w wysokości 1 520 000,00 zł, a nasze strony internetowe zostały uznane ze jedna z najlepszych w skali całego kraju! Są to dla nas bardzo istotne wyróżnienia, doceniające naszą dotychczasową pracę, jednocześnie stanowiącą mobilizację do dalszego rozwoju i podejmowania nowych inicjatyw.

W „noworocznym” wydaniu przedstawiamy m.in. inicjatywy realizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku, podsumowanie projektu „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”, relację ze spotkania wigilijnego w Wolanowie, informacje o rozstrzygnięciu konkursu na najlepsze prace magisterskie. Wzorem poprzednich numerów przedstawiamy artykuł na temat historii naszych gmin autorstwa dr Agnieszki Zarychty Wójcickiej z Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

To oczywiście nie wszystkie informacje zamieszczone w Biuletynie, dlatego serdecznie zapraszamy do jego lektury. Biuletyn mogą Państwo przeczytać klikając w poniższą ikonę Pobierz. Życzymy miłej lektury.

pobierzdo góry do góry

10.01.2013 r.

Czy nauka może być przedsiębiorcza? Trendy rozwojowe, bariery, rola instytucji otoczenia biznesu.

Seminaria

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza serdecznie zaprasza do udziału w seminarium informacyjnym: „Czy nauka może być przedsiębiorcza? Trendy rozwojowe, bariery, rola instytucji otoczenia biznesu”.

Seminarium odbędzie się w dniu 16 stycznia 2013 roku, o godz.: 10:00 w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu przy ul. Pułaskiego 6/10.

Program seminarium obejmuje wystąpienia: udział przedsiębiorstw w komercjalizacji badań naukowych prof. dr hab. Tadeusz Baczko – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN; bariery współpracy na linii biznes-nauka – prof. dr hab. Joanna Kotowicz – Jawor – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN; problemy kreowania, realizacji i komercjalizacji innowacji technicznych – prof. dr hab. Adam Mazurkiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji PIB; aktywność innowacyjna a programy unijne : dotychczasowe doświadczenia i plany na przyszłość. Program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” – dr Jerzy Kwieciński – Europejskie Centrum Przedsiębiorczości.

Zgłoszenia prosimy kierować do 14 stycznia 2013 roku na adres: karolina.selerska@zpwim.pl , tel. 022 887 64 20, tel. kom. 604 451 999.

pobierzdo góry do góry

10.01.2013 r.

Ocalić od zapomnienia – folkowe podsumowanie projektu w Bieniędzicach

Ocalić od Zapomnienia - Bieniędzice

Wójt Gminy Wolanów Krzysztof Murawski wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic zapraszają w najbliższą sobotę na wydarzenie podsumowujące realizację projektu „Ocalić od zapomnienia” który uzyskał dofinansowanie w ramach naborów wniosków przeprowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki” dla działania Małe Projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 r. Ocalić od zapomnienia to projekt którego celem była promocja i edukacja w zakresie dziedzictwa kultury ludowej, w ramach którego przeprowadzono warsztaty edukacyjne, muzyczne i artystyczne, dokonano zakupu instrumentów muzycznych.

Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 15.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieniędzicach. Wystąpią zespoły ludowe – zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Bieniędzic, Kapela Braci Tarnowskich z Domaniowa, Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy. Przygotowane zostaną także animacje i zabawy dla najmłodszych.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy!

pobierzdo góry do góry

11.01.2013 r.

Zaproszenie na Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek do Wolanowa!

 Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek

Koncert odbędzie się 13 stycznia 2013r. o godzinie 16:00 w kościele pw. Św. Doroty w Wolanowie. Wystąpią: chór CANTO oraz zespół Cordis.

Organizatorami wydarzenia są: Wójt Gminy Wolanów – Krzysztof Murawski, Parafia pw. Św. Doroty w Wolanowie, Gminne Centrum Kultury w Wolanowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie.

Zapraszamy

pobierzdo góry do góry

11.01.2013 r.

Festiwal Produktów Regionalnych w Zwoleniu

Festiwal Produktów Regionalnych w Zwoleniu

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zaprasza na szóstą edycję Festiwalu Produktów Regionalnych „Z nowym rokiem, nowym krokiem”, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2013 r. w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Wezmą w niej udział koła gospodyń wiejskich oraz zespoły folklorystyczne, reprezentujące gminy objęte Lokalną Strategią Rozwoju tj. Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Pionki, Przyłęk, Tczów oraz Zwoleń.

Uczestnicy Festiwalu będą mieli możliwość zaprezentowania się przed publicznością w krótkim programie artystycznym, a także w konkursach. Gości czeka dobra zabawa, wspólne śpiewy, tańce a także degustacja tradycyjnych staropolskich dań i przystawek.

Celem przedsięwzięcia jest animacja środowisk wiejskich, tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, a współczesną kulturą, oraz kultywowanie, prezentacja i dokumentacja autentycznych ludowych tradycji, zwyczajów i wierzeń.

Serdecznie Zapraszamy!

pobierzdo góry do góry

14.01.2013 r.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: ruszył konkurs na wizyty przygotowawcze

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ogłosiła w jego ramach pierwszy nabór wniosków: w Działaniu II Wizyty Przygotowawcze. Konkurs trwa do 11 marca 2013 r.

W ramach projektu możemy uzyskać dofinansowanie na wizyty przygotowawcze przedstawicieli edukacji edukacyjnych, mające na celu: nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami; podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych; przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu; wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów.

Projekty mogą być składane przez instytucje: szkoła (podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna), szkoła wyższa oraz inne instytucje zajmujące się edukacją formalną. Dla wnioskodawcy polskiego wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Wizyta może trwać od 1 do 5 dni roboczych, najwcześniej może rozpocząć się 7 marca 2013 r., najpóźniej musi się zakończyć 30 czerwca 2013 r. Dofinansowanie otrzymane na realizację wizyty przygotowawczej ze środków FSS pokrywa 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów. Wkład własny nie jest wymagany.

pobierzdo góry do góry

15.01.2013 r.

Bezpłatne szkolenia e-learningowe

Innowacyjna Radomka

Z początkiem miesiąca stycznia na stronie internetowej www.innowacyjnaradomka.pl rozpoczęliśmy publikację artykułów, w których przedstawiamy ciekawe inicjatywy, związane z realizacją bezpłatnych szkoleń e-learningowe, w ramach których możemy zdobyć nowe, jak również poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wielu dziedzin.

Z pośród wielu dostępnych ofert mogą Państwo wybrać kursy językowe (angielski, niemiecki, hiszpański, grecki czy estoński), zdobyć nowe umiejętności w zakresie obsługi programów biurowych, nauczyć się podstaw tworzenia stron internetowych, przygotowywać biznesplany, jak również zdobyć umiejętności menadżerskie, z zakresu marketingu, wiedzy ogólnej i otoczenia biznesu.

Zapraszamy do odwiedzin naszego portalu i udziału w szkoleniach!

pobierzdo góry do góry

15.01.2013 r.

Rozdanie nagród w Konkursie na ozdoby choinkowe oraz kartki bożonarodzeniowe

11 stycznia br. w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zjawili się autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac w „Konkursie na ozdoby choinkowe i kartki bożonarodzeniowe”. Okazją do spotkania było wręczenie nagród rzeczowych oraz pamiątkowych dyplomów laureatom konkursu. Celem Konkursu ogłoszonego przez Muzeum w listopadzie 2012 r. było promowanie kultury ludowej regionu opoczyńskiego i radomskiego poprzez zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją bożonarodzeniową, a także rozwijanie ich wyobraźni, wrażliwości estetycznej i pobudzenie aktywności twórczej.

Na konkurs wpłynęło 157 prac (74 kartki i 82 ozdoby choinkowe) od 92 uczestników, spełniających kryteria podane w Regulaminie. Komisja konkursowa, która zebrała się 17 grudnia 2012 r. w siedzibie Organizatora, oceniła prace pod względem zgodności z tradycją ludową regionu i starannością wykonania. Laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora Konkursu. Zwycięskie prace można było oglądać podczas uroczystości wręczenia nagród w Salonie Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

W kategorii ozdoba choinkowa jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Grupa II: Nagroda główna Julia Kmita z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce, opiekun plastyczny: Agata Kmita ; wyróżnienie - Karol Młynarski ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich , opiekun plastyczny: Bożena Żychlińska; wyróżnienie – Wiktoria Leśniewska z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysusze, opiekun plastyczny: Julita Prokopczyk.
  • Grupa III: Oliwia Mocarska z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce, opiekun plastyczny: Anna Kubicka; wyróżnienie – Lena Bogdańska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gielniowie, opiekun plastyczny: Agata Michałowicz; wyróżnienie – Przemysław Antczak z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej S.A.K. „OPOKA” w Borkowicach, opiekun plastyczny: Iwona Madej; wyróżnienie - Weronika Przyborek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Potworowie, opiekun plastyczny: Beata Kuś i Dominika Skrzypczyńska.

W kategorii kartka bożonarodzeniowa jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Grupa II: nagroda – Karol Młynarski ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Końskich im. Stanisława Staszica, opiekun plastyczny: Bożena Żychlińska, wyróżnienie - Emilia Muszyńska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gielniowie, opiekun plastyczny: Anna Patrzykat.
  • Grupa III: nagroda : Oliwia Mocarska z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce, opiekun plastyczny: Anna Kubicka; wyróżnienie Sandra Kuś z Publicznej Szkoły Podstawowej w Potworowie, opiekun plastyczny: Beata Kuś i Dominika Skrzypczyńska.
  • Grupa IV: nagroda – Paweł Roszczyk z Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego S.A.K. „OPOKA” w Borkowicach, opiekun plastyczny: Dorota Bałtowska ; Marlena Rójszczyk Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego S.A.K. „OPOKA” w Borkowicach, opiekun plastyczny: Zofia Zych.

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu Wręczenie nagród uczestnikom konkursu Wręczenie nagród uczestnikom konkursu
pobierzdo góry do góry

16.01.2013 r.

Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego Perła Powiatu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 lutego 2013 r.

Powiat Radomski

Po raz drugi Starostwa Powiatu Radomskiego zaprasza do udziału w Konkursie Gospodarczym pn. „Perła Powiatu”. Inicjatywa stanowi okazję do wspierana działalności gospodarczej i rolniczej oraz promowania innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań. Celem konkursu jest wyróżnienie produktów, firm oraz gospodarstw rolnych, mających siedzibę na terenie powiatu radomskiego, osiągających najlepsze efekty w 2012 roku.

Współzawodnictwo będzie się odbywało w pięciu kategoriach: Mała Firma Roku (zatrudniająca mniej niż 50 pracowników), Firma Roku (zatrudniająca 50 i więcej pracowników), Produkt Roku, Małe Gospodarstwo Rolne (powierzchnia mniej niż 10 ha) oraz Gospodarstwo Rolne (powierzchnia 10 ha i powyżej). Kandydaci do poszczególnych kategorii muszą spełniać warunki określone w Regulaminie Konkursu zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Radomskiego. „Wnioski zgłoszeniowe” z „Ankietami Zgłoszeniowymi”, dostępne wraz z Regulaminem poniżej, należy składać do 8 lutego br. w siedzibie Starostwa bądź przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom.

Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawować i orzekać o wynikach jego poszczególnych etapów będzie Kapituła powołana przez Zarząd Powiatu. Może ona również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej, którą może zostać objęta dowolna kandydatura, zasługująca na szczególne wyróżnienie. Zwycięzca danej kategorii otrzyma Statuetkę i Dyplom Honorowy. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się na Gali Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” organizowanej 12 kwietnia br. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Kandydatów mogą zgłaszać zgodnie z regulaminem: burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu radomskiego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców (np. IP-HZR, itp.) i rolników (np. Izby Rolnicze, ODR, itp.) a także firmy bądź rolnicy w swoim własnym imieniu.

pobierzdo góry do góry

16.01.2013 r.

Szkolenie dla producentów papryki w Przytyku

Papryka Przytycka

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Radomiu zaprasza na szkolenie dla producentów papryki, które odbędzie się w dniu 17.01.2013 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku.

Szkolenie poświęcone zostanie szczegółowemu omówieniu tematyki związanej z charakterystyką nowych odmian papryki oraz innych warzyw, zwalczania chorób i szkodników w uprawie warzyw pod osłonami.

Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do wszystkich producentów z terenu gminy Przytyk.

pobierzdo góry do góry

17.01.2013 r.

Owocne inicjatywy Razem dla Radomki

 Tygodnik Radomski nr 27

Zachęcamy Państwa do lektury artykułu zatytułowanego Owocne inicjatywy Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, który ukazał się w najnowszym wydaniu Tygodnika Radomskiego , z dnia 14 stycznia 2013 r.

Znajdziemy w nim informacje o aktualnych inicjatywach projektach realizowanych przez Nasze Stowarzyszenie, a także podsumowanie organizowanej pod koniec grudnia konferencji dot. projektu „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”.

Artykuł mogą Państwo przeczytać klikając w poniższą ikonę Pobierz. Zachęcamy do lektury!

pobierzdo góry do góry

18.01.2013 r.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Równać Szanse w 2013 roku

Równać Sanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W konkursie o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2013 r. a 30 listopada 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Termin nadsyłania wniosków mija 8 marca 2013 roku o godzinie 24.00.

Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2013 r. a 30 listopada 2014 r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 8 marca 2013 roku o godzinie 24.00.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu www.rownacszanse.pl

pobierzdo góry do góry

18.01.2013 r.

Zapraszamy na Galę Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego

Gala Mistrzów Sportu

Już po raz czwarty Starostwo Powiatowe w Radomiu wraz z samorządami organizuje Galę Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego, która odbędzie się w piątek – 18 stycznia 2013 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, przy ul 25 czerwca 70.

Podczas spotkania ogłoszone zostaną wyniki, jak również wręczone nagrody dla najlepszych sportowców. W programie przewidziano występy artystyczne, w tym uczniów z Publicznego Gimnazjum w Przytyku, występ zespołu tanecznego 26-600 Studio, poczęstunek. Gośćmi Gali będą gwiazdy polskiego sportu.

pobierzdo góry do góry

22.01.2013 r.

Zapustowy Bal Kobiet w Jedlińsku

Zapustowy Bal Kobiet

Wójt Gminy Jedlińsk wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Jedlińsku zapraszają na III Zapustowy Bal Kobiet, który odbędzie się 10 lutego 2013 r. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku. Jest to impreza, która rozpoczyna tradycyjne obchody Kusaków – obrzędu Ścięcia Śmierci – jedynego tego rodzaju widowiska obchodzonego w Polsce, którego tradycja obchodzenia sięga swoim rodowodem odległych nam czasów.

Bal Zapustowy Kobiet rozpoczyna huczne świętowanie trzech ostatnich dni karnawału i odbędzie się w kusą niedzielę w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku. W programie zaplanowano tradycyjną zabawę z zespołem muzycznym, konkurs z nagrodami na najciekawszy strój karnawałowy, zimne przekąski, kawę i herbatę.

Bilety wstępu w cenie 30 zł można nabyć w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, przy ul. Krótkiej 1. Informacje udzielane są pod nr telefonu 38 32 13 052.

pobierzdo góry do góry

23.01.2013 r.

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany wysokości limitów pomocy dot. „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, które obowiązywać będą od dnia 31.01.2013 r. Zmianie uległa kwota limitu środków z których może skorzystać Beneficjent - z kwoty 100 000,00 zł na 200 000,00zł, oraz zwiększona została wysokość przyznanej pomocy na realizację jednego małego projektu do kwoty nie wyższej niż 50 tyś. złotych.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/63/1

pobierzdo góry do góry

24.01.2013 r.

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej w 2013 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej. Oferty należy składać do 14 lutego 2013 r.

Zadania, których dotyczy konkurs: przygotowanie i udział reprezentacji województwa mazowieckiego, wytypowanej przez okręgowe związki sportowe, w systemie zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży.

W szczególności będą finansowane działania związane ze szkolenia wojewódzkiej kadry młodzików i juniorów młodszych; upowszechnienia sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim w tym organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej; upowszechnienie sportu wiejskiego oraz sportu dla osób niepełnosprawnych na Mazowszu; organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, promujących kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.

W ramach realizacji projektu dotacja nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania. Termin składania ofert wyznacza się do dnia: 14 lutego 2013 r.

pobierzdo góry do góry

25.01.2013 r.

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz w Jedlińsku

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz w Jedlińsku

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku zaprasza w dniu 11 lutego 2013 r. na niezwykły koncert w wykonaniu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Bilety do nabycia w Centrum Kultury w Jedlińsku w cenie 15 zł do dnia 06.02.2013 r., 20 zł po dniu 06.02.2013 r. Koncert odbędzie się w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku 11 lutego o godzinie 17.00. Serdecznie Zapraszamy

Alicja Majewska - piosenkarka, absolwentka Wydzia!u Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1971- 74 śpiewała w zespole Partita. W 1974 rozpoczęła karierę solową. Do 1977 związana była z warszawskim Teatrem na Targówku. Kocertowała w wielu krajach Europy, Azji, a także w ośrodkach polonijnych USA, Kanady i Australii. Wielokrotnie nagradzana na Festiwalu Piosenki w Opolu, otrzymała równie% Grand Prix na festiwalu w Rostoku w 1980, oraz Grand Prix na festiwalu w Hawanie w 1985 . Wylansowała szereg przebojów, m.in. „Jeszcze się tam żagiel bieli", „Odkryjemy miłość nieznaną", „Być kobietą", „To nie sztuka wybudować nowy dom". Wykonawczyni pieśni sakralnych (nagrania płytowe, koncerty telewizyjne), udział w oratoriach W. Korcza i E. Brylla. Współpracuje na stałe z kompozytorem i pianistą Włodzimierzem Korczem.

Włodzimierz Kazimierz Korcz – kompozytor, pianista, aranżer, dyrygent, twórca wielu przebojów. Absolwent łódzkiej PWSM, w latach 1968-1970 był redaktorem muzycznym Polskiego Radia w Łodzi. W latach 1974-1977 pełnił funkcję kierownika muzycznego Teatru na Targówku (obecnie Rampa).Komponuje muzykę teatralną i filmową, bierze udział w koncertach radiowych i telewizyjnych. Otrzymał nagrody na festiwalach piosenki w Opolu, Rostocku, Witebsku i Bratysławie. Współpracował z kabaretami: Pod Egidą , TEY, Olgi Lipińskiej, telewizyjnym Polskim Zoo, Kraj się śmieje i innymi. Pisał piosenki i musicale dziecięce dla harcerskiego zespołu Gawęda (z tekstami Wandy Chotomskiej). Współpracował również z zespołem solistów operowych – Filharmonia Traugutta (spektakle – Sadźmy róże - pieśni powstania listopadowego, Pieśni Powstania Warszawskiego). Skomponował pieśni do słów Karola Wojtyły oraz hymn O potężny Jezu Chryste (wyk. Alicja Majewska), a także Pieśń Papieską – Zostań z nami (słowa Wojciech Kejne, wykonanie Dorota Osińska).. Podróżuje po wielu krajach Europy, Stanach Zjednoczonych i Australii, najczęściej z Alicją Majewską.

pobierzdo góry do góry

28.01.2013 r,

Konkurs Polska Pięknieje 2013 – 7 cudów Funduszy Europejskich !

efs

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zgłoszenia można składać tylko do 29 stycznia. W konkursie nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Pokażmy to, co w naszym kraju jest piękne, zgodnie z maksymą „cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach:Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa); Zabytek (np. obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne); Produkt promocyjny (np.: wydawnictwo, portal, kampania promocyjna); Obiekt turystyczny (np.: hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe); Turystyka aktywna (np.: ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne); Turystyka transgraniczna i międzynarodowa (np.: szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy międzynarodowej i transgranicznej); Miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej itp.)

Główną nagrodą w Konkursie są konkretne działania promujące nagrodzony projekt, a także statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali organizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

pobierzdo góry do góry

29.01.2013 r.

Bezpłatne szkolenia w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Radomiu

regionalny osrodek EFS

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Radomiu zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach i doradztwie z Europejskiego Funduszu Społecznego, które prowadzone będą w miesiącu lutym 2013 r.

Celem szkoleń jest przygotowanie beneficjentów do realizacji projektów EFS. Szkolenia będą realizowane w zakresie:

  1. Zarządzanie i rozliczanie projektu PO KL.
  2. Wniosek o płatność w PO KL – szkolenia warsztatowe.
  3. Kontrola w projektach PO KL, archiwizacja dokumentacji projektowej.

Szczegółowe informacje na temat doradztwa i prowadzonych kursów można uzyskać siedzibie Regionalnego Ośrodka EFS w Radomiu na ul. Kościuszki 1, pok. 107. lub na stronie internetowej www.radom.roefs.pl.

pobierzdo góry do góry

29.01.2013 r.

Podpisanie umów na dodatkowe środki finansowe dla Lokalnych Grup Działania z Mazowsza

W dniu 28 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie podpisane zostały aneksy do umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania z terenu województwa mazowieckiego. Wśród organizacji które otrzymały dodatkowe środki finansowe znalazło się również nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, które otrzymało wsparcie w wysokości 1 520 000,00 zł.

Łączny budżet lokalnych grup działania, z którymi Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł umowy 2 czerwca 2009 r. na realizacje Lokalnych Strategii Rozwoju wyniósł wówczas 298 151 392,36 zł. W lipcu 2012 r. przeprowadzono ogólnopolski konkurs na wybór lokalnych grup działania w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W województwie mazowieckim wybrano 7 lokalnych grup działania, które otrzymały środki w wysokości 39 125 058,00 zł, w tym do wykorzystania na działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Otrzymane środki finansowe pozwolą nam na dalszą skuteczną realizację działań związanych z aktywizacją i rozwojem obszarów wiejskich, dzięki czemu przeprowadzone zostaną dodatkowe nabory wniosków skierowane do beneficjentów w zakresie działań Osi 4 LEADER PROW 2007-2013.

 Podpisanie umów na dodatkowe środki finansowe dla LGD – Zdjęcia: www.mazovia.pl  Podpisanie umów na dodatkowe środki finansowe dla LGD – Zdjęcia: www.mazovia.pl  Podpisanie umów na dodatkowe środki finansowe dla LGD – Zdjęcia: www.mazovia.pl
pobierzdo góry do góry

31.01.2013 r.

Zapraszamy na Jedlińskie Zapusty! 10-12 luty 2013 r.

Kusaki – Ścięcie Śmierci w Jedlińsku

Ścięcie Śmierci – czyli tradycyjne Kusaki to wyjątkowy obrzęd w Polsce, odbywający się rokrocznie w Jedlińsku, miejscowości położonej 10 km na północ od Radomia. Jest to jedyne tego rodzaju widowisko obchodzone w Polsce i jedno z nielicznych na świecie, sięgające swoim rodowodem odległych nam czasów. Wedle jednych Kusaki przybyły do Jedlińska wraz z arianami, którzy przywędrowali tutaj z Krakowa w XVI wieku. Inne źródła wskazują, że jest to o wiele starszy obrzęd, którego początki sięgają czasów pogańskich. A może najbliższa prawdy jest historia, która informuje nas ze widowisko to jest spuścizną przysługującemu miastu - prawa do publicznych egzekucji, zwanych prawem miecza?

Zgodnie z legenda spisaną w XIX wieku przez miejscowego proboszcza Jana Kloczkowskiego, dawno, dawno temu w ostatni wtorek karnawału miejscową ludność poruszyła wiadomość przyniesiona przez kościelnego. Twierdził, że jakoby Śmierć się upiła i zgubiła kosę na okolicznych łąkach. Była więc niegroźna i nie mogła nikogo zabić. Mieszkańcy Jedlińska ruszyli więc na łąki i pojmali ją. Doprowadzili przed sąd, który wydał wyrok – będzie ścięta. Po pogrzebie odbyła się zabawa.

Tegoroczne obchody Ścięcia Śmierci wzorem poprzednich lat potrwają aż 3 dni i zapowiadają się niezwykle interesująco. W kusą niedzielę odbędzie się Bal Zapustowy Kobiet w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku. Jest to impreza która rozpoczyna huczne świętowanie trzech ostatnich dni karnawału. W programie zaplanowano tradycyjną zabawę z zespołem muzycznym, konkurs z nagrodami na najciekawszy strój karnawałowy, zimne przekąski, kawę i herbatę. 11 lutego – zaplanowano niezwykły koncert w wykonaniu artystów których nie trzeba przedstawiać publiczności. W Sali Ochotniczej Straży Pożarnej o godzinie 17.00 wystąpi Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Wstęp na to wydarzenie kosztuje 15 i 20 zł.

Tradycyjnie najwięcej atrakcji przygotowano na kusy wtorek, podczas we wtorek odbędą się główne uroczystości plenerowego widowiska Ścięcia Śmierci. Od samego rana na ulicach Jedlińska będziemy mogli podziwiać występy barwnych postaci, diabłów, policjantów, rybaków krakowiaków czy cyganów. W widowisku biorą udział aktorzy – mieszkańcy Jedlińska. Główne postacie to: Kat, Wójt i Śmierć. Występują też Żydzi i Policjanci, para młodych, diabełki i tzw. cudaki. Ciekawostką jest iż wszystkie postaci, w tym również kobiece, grane są wyłącznie przez mężczyzn. Obrzęd ma bogatą oprawę, dużo tu teatralności. Główne postacie są odpowiednio ubrane i ucharakteryzowane, a wypowiadane kwestie i zwroty mają tradycyjna niezmienną od dziesiątków lat formułę. Kusy wtorek rozpoczniemy o godzinie 13.00 uroczystym przejęciem władzy na Rynku w Jedlińsku, po którym zaprezentują się liczne zespoły artystyczne w tym „Czerwona Jarzębina” z Jedlanki, „Czerwone Korale” z Ludwikowa, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Jedlanki. Będziemy mogli też podziwiać Zespół Foklorystyczny Pieśni i Tańca „Kujawy Bachorne” z obrzędem zapustowym „Obchodzenie z kozą”, „Podkoziołek”, oraz zespół „Kalina” z Jednorożca z przedstawienie pt. „Zapusty”. O godzinie 15.30 odbędzie się rozpoczęcie głównego widowiska plenerowego „Ścięcia Śmierci”.

pobierzdo góry do góry

30.01.2013 r.

Szynka Zdziechowska – na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi!

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Szynka Zdziechowska – to kolejny po Salcesonie Wizytowym wyrób wędliniarski produkowany w Gospodarstwie Państwa Pysiak ze Zdziechowa, który wyróżniony został tytułem Produktu Tradycyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szynka Zdziechowska uzyskała pozytywną opinię i wpis na Listę w dniu 24 stycznia 2013 r. na podstawie wniosku przygotowanego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”.

Obecność „Szynki Zdziechowskiej” wśród 50 Produktów Tradycyjnych z terenu województwa mazowieckiego potwierdza jej wyjątkową jakość, wyśmienity smak oraz wytwarzanie zgodne z tradycyjnymi metodami produkcji. Jest ona produktem najwyżej jakości, wytwarzana tradycyjnymi metodami w oparciu o naturalny skład surowców, pozbawionych konserwantów. Sposób produkcji sprawia że wyjątkowy smak wyróżnia ten produkt od innych podobnych wyrobów oferowanych na rynku. Smak jakim charakteryzuje się Szynka Zdziechowska przywołuje wspomnienia smaku tradycyjnej polskiej wędliny, które mogliśmy spotkać na polskich wiejskich stołach kilkadziesiąt lat temu.

Szynka posiada ponad 80-letnią tradycję produkcji w rodzinie Państwa Pysiak. Produkcję tego wyśmienitego i wielokrotnie nagradzanego produktu rozpoczął w latach 30-tych XX wieku Józef Pysiak, który przygotowywał rozmaite wyroby wędliniarskie na stół dziedzica w Cerekwi. Cieszyła się ona powodzeniem także wśród innych mieszkańców, którzy z chęcią nabywali ten wyrób. Mimo upływu lat „Szynka Zdziechowska” wytwarzana jest nadal wg starej rodzinnej, niezmienionej receptury, dzięki czemu posiada ten sam niepowtarzalny smak. Od 2006 roku produkowana i sprzedawana jest na rynku lokalnym z myślą o klientach, którzy cenią sobie wyjątkową jakość, tradycyjną recepturę i smak wytwarzanego produktu.

Poświadczeniem unikalności Szynki Zdziechowskiej i innych produktów wędliniarskich przygotowywanych w Gospodarstwie Rolnym należącym do Państwa Pysiak świadczą liczne wyróżnienia. Mogą poszczycić się m.in. nagrodami: „Polski Producent Żywności 2009”, tytułem Mistrzów Krajowych Agro Ligi 2008 w kategorii Rolnicy, tytułem Mistrza Województwa Mazowieckiego, nagrodą Produkt Roku 2009 r. przyznaną przez Galę Biznesu Ziemi Radomskiej, oraz nagrodą Gospodarczą „Granitowy Tulipan” przyznaną przez Izbę Przemysłowo – Handlową Ziemi Radomskiej za „Wyroby wędliniarskie” w kategorii Produkt Roku 2009 r.

pobierzdo góry do góry

20.02.2013 r.

LGD Razem dla Radomki na Jarmarku Końskim – Wstępy w Skaryszewie

Wstępy – czyli Skaryszewski Jarmark Koński – to impreza handlowo-folklorystyczna o kilkusetletniej tradycji. Powstała w konsekwencji z przeobrażenia przywileju targowego nadanego Skaryszewowi przez króla Władysława IV w 1633 roku. Jest to największa tego typu impreza w Polsce i w Europie, chociaż z roku na rok jest tu wystawianych na sprzedaż coraz mniejsza liczba koni.

Zgodnie z tradycją odbywają się tylko raz do roku, w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu. Stąd też pochodzi jego nazwa „Wstępy” – od wstępnego poniedziałku Wielkiego Postu. W tym roku odbyły się one w dniach 18 i 19 lutego, a odwiedziło je wielu hodowców koni, rolników, eksporterów z terenu kraju jak i z zagranicy. W poniedziałek już od wczesnych godzin rannych odbywały się pierwsze transakcje. Ceny koni były zbliżone do tych przed rokiem, handlarze za kucyka żądali od 2 tysięcy złotych, a najlepsze okazy koni kosztowały nawet kilkanaście tysięcy złotych. Z tradycji pozostała nie tylko data imprezy, czy jej miejsce, (usytuowanie jarmarku na ulicach miasteczka, estrada także w centrum jarmarku), ale również szereg obyczajów ściśle związanych z koniem ich zakupem oraz oceną między innymi "przebijanie ceny i litkup."

Podczas jarmarku eksponowane były między innymi akcesoria rymarskie, sprzęt rolniczy, wyroby rzemieślnicze, rzemiosło, sztuka ludowa a przede wszystkim konie pociągowe. Imprezie towarzyszył jarmark rękodzieła ludowego, eksponowany były akcesoria rymarskie, sprzęt rolniczy, wyroby rzemieślnicze, sztuka ludowa a przede wszystkim konie pociągowe. Główne ulice miasteczka zamieniły się w Jarmark Ludowy ze straganami, gdzie można było kupić końskie akcesoria oraz przedmioty stylizowane. Mogliśmy również obejrzeć paradę zaprzęgów końskich, prezentację koni ze stadniny „Hubertus”, pokazy jazdy konnej, skoki przez przeszkody, prezentację konia zimnokrwistego. Nie zabrakło również występów zespołów śpiewaczych, ludowych na Estradzie Folkloru.

Podczas imprezy przygotowane zostało również stoisko informacyjne Stowarzyszeń „Wspólny Trakt” oraz „Razem dla Radomki”, gdzie udostępniliśmy materiały informacyjno-promocyjne na temat naszych gmin, a także udzielaliśmy informacji o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, możliwościach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, rolników, czy organizacji pozarządowych.

Wstępy-Skaryszew 2013 Wstępy-Skaryszew 2013 Wstępy-Skaryszew 2013
Wstępy-Skaryszew 2013 Wstępy-Skaryszew 2013 Wstępy-Skaryszew 2013
pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka