Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12844120


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Szkolenia Wnioskodawców


LGD "Razem dla Radomki" organizuje szkolenia z zakresu uzyskania pomocy finansowej w ramach Lokalne Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki" realizowanej w latach 2016- 2023 z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020.

W roku 2016r. planujemy:

  • zorganizować w każdej z gmin członków LGD (Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew) min. po jednym spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości pozyskanie wsparcia na realizację projektów przez m.in.: osoby fizyczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe, instytucje kultury - harmonogram spotkań już wkrótce
  • zorganizować 3 warsztaty z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy dla sektora społecznego, gospodarczego i publicznego
  • przygotować bezpłatne szkolenia e-learningowych z zakresu przygotowania wniosków o otrzymanie wsparcia w projektach grantowych, w działaniach skierowanych dla przedsiębiorców w ramach PROW oraz przygotowywania rozliczenia zrealizowanych projektów (4 moduły szkoleniowe)


mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.