Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14203144


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Projekty UE

loga unijne

Aktualności

 1. W dniu 29 marca 2010r. o godz. 13.00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, ul. Kolejowa 17 odbyła się konferencja podsumowująca projekt WIEŚ AKTYWNA - INICJATYWA GMINY WOLANÓW NA RZECZ AKTYWIZACJI I SAMOORGANIZACJI MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH, w której uczestniczyli Beneficjenci projektu oraz zaproszeni goście (przedstawiciele Lidera i Partnerów Projektu oraz trenerzy). Konferencję poprowadziła Pani Marianna Biesiadecka - Sekretarz Gminy.
  Na spotkaniu zostały przedstawione wszystkie działania prowadzone w ramach projektu. Podczas konferencji Beneficjenci otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń. Na zakończenie konferencji Beneficjenci oraz goście wzięli udział w uroczystym obiedzie.
 2. ZAPROSZENIE
  Szanowni Beneficjenci, Lider Projektu: Gmina Wolanów, Partnerzy Projektu: Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" mają przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję podsumowującą projekt pt. "Wieś aktywna - inicjatywa Gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
  Konferencja odbędzie się w dniu 29 marca 2010 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kolejowej 17 w Wolanowie.
  Na zakończenie Konferencji zapraszamy Państwa na obiad.
 3. Serdecznie zapraszamy na kolejny moduł szkoleniowy pn. "Warsztaty komputerowe z praktycznego przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu". Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób. Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Wolanowie, godz. 15.30.
  Podczas warsztatów zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek.

  Grupa I
  10.03.2010r. 12.03.2010r.
  środa piątek


  Grupa II
  11.03.2010r. 15.03.2010r.
  czwartek poniedziałek

 4. Zapraszamy beneficjentów do korzystania z KONSULTACJI ON-LINE
 5. Zapraszamy beneficjentów na kolejny moduł szkoleniowy pn. "Warsztaty z podstawowej obsługi komputera". Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób. Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Wolanowie. Podczas warsztatów zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek.

  Grupa I

  23.02.10 25.02.10 01.03.10 03.03.10 05.03.10
  wtorek czwartek poniedziałekśroda piątek

  Grupa II

  24.02.10 26.02.10 02.03.10 04.03.10 08.03.10
  środa piątek wtorek czwartekponiedziałek


 6. Zapraszamy na szkolenia z modułu: "Marketing produktów lokalnych", które odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wolanowie w dniach: 17.02, 19.02. Podczas szkoleń zapewniamy poczęstunek.
 7. Zapraszamy na szkolenia z modułu: "Programy operacyjne na lata 2007-2013", które odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wolanowie w dniach: 03.02, 05.02, 08.02, 10.02, 12.02. Podczas szkoleń zapewniamy poczęstunek.
 8. Wszystkich uczestników projektu zapraszamy na szkolenia z modułu: "Przedsiębiorczość na terenach wiejskich", które odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wolanowie w dniach: 21.01, 22.01, 25.01, 27.01, 29.01. Podczas szkoleń zapewniamy poczęstunek.
 9. Serdecznie zapraszamy na spotkanie inauguracyjne projektu "Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich", które odbędzie się 21 stycznia o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wolanów w sali konferencyjnej.

Informacje o projekcie

szkolenia wolanow

PROJEKT: "Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich".

W ramach Działania 6.3 - "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich" i Priorytetu VI. - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" na terenie gminy Wolanów zostanie zrealizowany projekt pt. "Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich".

Organizatorem projektu są: Urząd Gminy Wolanów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "Razem dla Radomki" i Agencją Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu.

W związku z realizowanym projektem zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Beneficjenci

Beneficjenci - osoby dorosłe zatrudnione w rolnictwie, mikroprzedsiębiorstwach i osoby nieaktywne zawodowo.

Cykl/Tematyka Szkoleń

Projekt obejmuje cykl szkoleń z zakresu:

 • Przedsiębiorczość na terenach wiejskich
  Pomysł na firmę (15 godz. tj. 5 dni). Zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
  • czynników motywujących do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,
  • osobowości i predyspozycji przedsiębiorcy,
  • źródeł pomysłów w biznesie, form organizacyjno - prawnych prowadzenia działalności gospodarczej,
  • opodatkowania działalności,
  • składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS),
  • tworzenia biznes planu przedsiębiorstwa.
 • Programy operacyjne na lata 2007-2013
  15 godz. tj. 5 dni. Zajęcia pozwolą pokazać źródła funduszy na realizacje projektu, przekazana zostanie wiedza o budowie projektów unijnych, dokumentacji merytorycznej i finansowej projektu.
 • Marketing produktów lokalnych
  6 godz. tj. 2 dni. Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom możliwości jakie daje lokalizacja Gminy w pobliżu zalewu w Domaniowie i szans jakie są przed przedsiębiorczymi ludźmi by rozwinąć sektor usługowy i handlowy.
 • Obsługa komputera
  Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób
 • Praktyczne przygotowanie wniosków o dofinansowanie
  Uczestnicy poznają zasady pracy z generatorem wniosków. Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób. Prowadzącym będzie osoba z doświadczeniem w aplikowaniu o środki unijne.

W projekcie zaplanowano również doradztwo on-line, które poprowadzone będzie przez eksperta w zakresie pozyskiwania środków unijnych na rozwój działalności gospodarczej.

Termin szkoleń: styczeń - marzec 2010 r.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Biuro projektu
Urząd Gminy w Wolanowie
26-625 Wolanów, ul. Radomska 20
pok. 12

Zdjęcia z przebiegu projektu

Spotkanie inauguracyjne

Spotkanie inauguracyjne Spotkanie inauguracyjne Spotkanie inauguracyjne

Moduł szkoleniowy: "Przedsiębiorczość"

Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość
Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość

Moduł szkoleniowy: Programy operacyjne

Moduł szkoleniowy: programy operacyjne Moduł szkoleniowy: programy operacyjne

Moduł szkoleniowy: Marketing

Moduł szkoleniowy: Marketing Moduł szkoleniowy: Marketing Moduł szkoleniowy: Marketing

Moduł szkoleniowy: Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Grupa II

Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera
Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Moduł szkoleniowy: Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Grupa I

Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera
Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Konferencja podsumowująca projekt

Dokumenty do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
(format: doc, rozmiar pliku: 87,5 KB)

Formularz zgloszeniowy
(format: doc, rozmiar pliku: 176 KB)

Oświadczenie
(format: doc, rozmiar pliku: 88,5 KB)

Regulamin - Dz.6.3
(format: doc, rozmiar pliku: 198 KB)

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka