Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14202495


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Wrzesień01.09.2009 r.

Dotacje unijne dla przedsiębiorczych i społeczności lokalnej

W ramach konkursów jakie w najbliższym czasie ogłosi na swojej stronie internetowej Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki realizując Oś 4 Leader PROW przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub domownicy zamieszkujący gospodarstwa rolne, zainteresowani rozwojem pozarolniczej działalności gospodarczej mogą ubiegać sie o otrzymanie bezzwrotnej dotacji unijnej, którą można przeznaczyć na rozwój już prowadzonego przedsiębiorstwa lub utworzenie nowego podmiotu gospodarczego.

Będąc przedsiębiorcą opłacającym należne składki w ZUS można uzyskać dotację. Na rok 2009 kwota dotacji wynosi 100 tys. zł przy 50% udziale własnym. Wniosek może dotyczyć pozyskania mniejszego wsparcia finansowego.

W procesie ubiegania się o dotację osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnego doradztwa świadczonego w Biurze LGD "Razem dla Radomki" mieszczącego się w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 (II piętro). Biuro LGD jest także miejscem organizacji szkoleń i prowadzenia konsultacji z potencjalnymi Wnioskodawcami.

Więcej informacji w dziale materialy do pobrania dotyczące OSI IV LEADER: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

pobierzdo góry do góry

01.09.2009

XI Ogólnopolskie Targi Papryki

pobierzdo góry do góry

02.09.2009

Eurogospodarka i Eurogospodarz

eurogospodarka eurogospodarka

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacjami EUROGOSPODARKA www.eurogospodarka.eu i EUROGOSPODARZ www.e-gospodarz.pl. Miesięczniki poruszają ciekawe tematy z zakresu:

 • ekologii
 • samorządu
 • najnowszych technologii
 • gospodarki i finansów
 • kultury

Publikacje dostępne są również w siedzibie Agencji Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Wernera 9/11, pok. nr 7.

pobierzdo góry do góry

03.09.2009

Stypendia artystyczne dla uzdolnionych dzieci

Od wtorku, 2 września do końca miesiąca można składać podania o stypendia kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity. Mogą je składać dzieci, które są sierotami lub znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Do rozdysponowania jest 10 stypendiów dla dzieci z Radomia i 10 dla dzieci z terenu Mazowsza. Wysokość jednego stypendium to 1000 dolarów ka-nadyjskich, czyli 2767 złotych.

Więcej informacji na stronie Polish Orphans Charity oraz BIP Urzędu Miasta Radomia

pobierzdo góry do góry

04.09.2009

Strona Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"

Członkowie Stowarzyszenia, sympatycy, internauci, zwracamy się z prośbą o wspólne redagowanie strony www.razemdlaradomki.pl. Prosimy o przekazywanie informacji z waszego obszaru działania, które chcielibyście upowszechnić na stronie internetowej. Uwagi, podpowiedzi co do tematyki oraz zakresu prezentowanych treści wykorzystamy w kształtowaniu oblicza strony www oraz do bieżącego lub wieloletniego programowania pracy LGD.

Prezes Zarządu

Cezary Nowek

pobierzdo góry do góry

05.09.2009r.

Opowieści przydrożnych kapliczek

opowiesci przydroznych kapliczek "Opowieści przydrożnych kapliczek to ciekawe historie z zapomnianego świata starych kapliczek, opowieści o chylących się ku ziemi krzyżach i ukrytych u ich stóp mogiłach, to legendy i podania o zakopanych skarbach, o czyhających obok rozbójnikach i pokutujących duszach; pełne regionalnego kolorytu gawędy naszych dziadków i pradziadków ukazujące kulturę duchową polskiej prowincji - wieśniaków i dworów."

Opowieści zawierają wiele interesujących historii dotyczących obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki". Zachęcamy do zapoznania się z lekturą.

pobierzdo góry do góry

07.09.2009r.

MPiPS: Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert "Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych" na najlepsze projekty z obszarów: 1) wyrównywanie szans kobiet w życiu społeczno-gospodarczym: Promocja udziału kobiet w życiu publicznym; 2) przeciwdziałanie dyskryminacji: Zwiększenie udziału osób wykluczonych społecznie w życiu społeczno-kulturalnym środowisk lokalnych. Wysokość środków na finansowanie konkursu w roku 2009 wynosi 500 000 zł. Wnioski można składać do 5 paĄdziernika 2009.

Więcej informacji na stronie www.mpips.gov.pl

pobierzdo góry do góry

08.09.2009r.

Ogólnopolskie Targi Papryki

targi


Ogólnopolskie Targi Papryki

W niedzielę 6.09.2009r. po raz jedenasty odbyły się w Przytyku, uznawanym za centrum tzw. paprykowego zagłębia - Ogólnopolskie Targi Papryki.
pobierzdo góry do góry

09.09.2009r

IV Turniej Stołectw w Jedlińsku

IV turniej stołectw
pobierzdo góry do góry

11.09.2009r

Apetyt na Gombrowicza.

jedlińsk


Fundacja "Wsola Pomost" zaprasza na drugi "Apetyt na Gombrowicza".


Zapraszamy na spektakl plenerowy "Tajemnica" według opowiadania Witolda Gombrowicza, koncert oraz recital muzyczny, które odbęda sie w sobotę, 12.09.2009, w Jedlińsku.

pobierzdo góry do góry

13.09.2009 r.

Gminne Dożynki w Zakrzewie

zakrzew

W Zakrzewie odbyły się gminne Dożynki podsumowujące rolniczy trud. W Dożynkach wzieło udział wielu zaproszonych gości, w tym radni sejmiku Województwa Mazowieckiego, radni powiatowi Powiatu Radomskiego, Przyjaciele gminy. Starosta i Starościna dożynek wręczyli symboliczne chleby Wójtowi gminy Sławomirowi Białkowskiemu, oraz przewodniczącej rady gminy Helenie Lewandowskiej.

Galeria zdjęć


pobierzdo góry do góry

14.09.2009r.

Bezpłatne szkolenie z księgowości w dniach 23-24 września 2009 r. w Tarnowskich Górach

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. organizuje bezpłatne szkolenia w dniach 23-24 września 2009 r. w Tarnowskich Górach dla organizacji pozarządowych z zakresu podstaw księgowości. Tematyka, która będzie poruszona podczas szkolenia, będzie związana z wymaganiami i budową sprawozdania finansowego oraz podstawowymi zasadami ustalania dochodu podatkowego. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych organizacji pozarządowych oraz z wymogami i budową sprawozdania finansowego, jak również z zasadami ustalania dochodu podatkowego. Więcej informacji pod adresem: wiadomosci.ngo.pl

pobierzdo góry do góry

15.09.2009 r.

W ramach dobrych praktyk i współpracy prezentujemy dorobek LGD9

lgd9

Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich działa na obszarze dziewięciu gmin: Gmina Budry, Gmina Pozezdrze Gmina Węgorzewo, Gmina Giżycko, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Ryn, Gmina Wydminy, Gmina Srokowo. Celem związku jest propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez: promocje tych obszarów, mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, realizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Związek Stowarzyszeń zrealizował szereg projektów m.in.: Pilotażowy Program Leader +, Schemat II, Szkolenie dla organizacji pozarządowych "Techniki pozyskiwania zewnętrznych Ąródeł dofinansowania oraz zasady realizacji projektów", Nowy zawód - nowe perspektywy. Opracowano koncepcję i studium wykonalności przebiegu traktu rowerowego z wykorzystaniem nieczynnych torowisk kolejowych - nasypu, biegnącego przez teren dziewięciu gmin. Zaprojektowano trakty konne wokół gospodarstw oraz przeprowadzono szkolenia dla "koniarzy" i przewodników konnych. W fazie opracowań jest studium wykonalności inwestycji "Kanał Mazurski", która ma na celu rozwój turystyki aktywnej, w tym; udostępnienie turystom szlaku kajakowego, rowerowego i szlaku pieszego. Więcej informacji o stowarzyszeniu pod adresem: www.mazurylgd9.pl

pobierzdo góry do góry

16.09.2009 r.

I Ogólnopolski Kongres Współpracy i Rozwoju: LIDER 2009

Polsko - Hiszpańska Fundacja Współpracy i Rozwoju zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Kongresie Współpracy i Rozwoju zatytułowanym: LIDER 2009 organizowanym w Warszawie 25 września 2009 roku w Gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (sala 159, Pl. Bankowy 3/5).
Do udziału w obradach zostały zaproszone organizacje pozarządowe, w tym lokalne grupy działania z terenu całej Polski wybrane do wdrażania LSR. W trakcie obrad zostaną szczegółowo omówione ważne zagadnienia dotyczące ich funkcjonowania: zmiany w przepisach prawa, zasady rachunkowości oraz instrumenty i Ąródła finansowania bieżącej działalności. Kartę udziału, która zamieszczona jest na stronie www.fundacja.imfib.com, należy przesłać faksem do Biura Kongresu ( 022 854 08 41). O rejestracji decyduje data przesłania zgłoszenia oraz wniesienia opłaty rejestracyjnej na podany w Karcie rachunek bankowy.

pobierzdo góry do góry

17.09.2009r.

Mazowiecki Leader Związek Stowarzyszeń

Mazowiecki Leader Związek Stowarzyszeń postanowieniem Sądu Rejestrowego dla m.st. Warszawy z dnia 23 lipca 2009 r. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 000333826

czytaj więcej - "Komunikat nr 2" w materiałach do pobrania

pobierzdo góry do góry

18.09.2009 r.

Rozpoczęto debatę na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego

Od 9 września 2009 r. można zgłaszać uwagi do wstępnego projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR). Publiczna debata na temat projektu potrwa do 30 paĄdziernika 2009 r. Projekt wyznacza cele rozwoju regionalnego i określa miejsce w ich realizacji polityki regionalnej oraz innych polityk publicznych o wyraĄnym terytorialnym ukierunkowaniu.

Więcej informacji po adresem: www.regioportal.pl

pobierzdo góry do góry

20.09.2009 r.

GMINNE SPORTOWE ZAWODY POŻARNICZE w Przytyku

Ochotnicza Straż pożarna w Przytyku logo Błaszczyk


GMINNE SPORTOWE ZAWODY POŻARNICZE
w Przytyku

Dzięki Wójtowi Gminy Przytyk a zarazem Prezesowi Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Stefanowi Błaszczykowi w dniu 20 września 2009 roku na stadionie sportowym w Przytyku odbyły się Gminne Sportowe Zawody Pożarnicze , w których udział wzięło 6 jednostek z terenu Gminy Przytyk. W wyniku zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce wywalczyło OSP Suków, drugie miejsce OSP Przytyk, trzecie miejsce OSP Wrzos.

Zobacz galerię

pobierzdo góry do góry

22.09.2009r.

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania nabywanie umiejętności i aktywizacjaW dniu 22.09.2009 roku w Warszawie w siedzibie Samorządu Województwa Mazowieckiego ul. Jagielońska została podpisana Umowa Przyznania Pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013. Ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisali

 • Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Piotr Szprendałowicz - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Ze strony Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki"

pobierzdo góry do góry

23.09.2009r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na konferencje "Mazowsze pięknieje"

loga program regionalny województwo mazowieckie, unia europejska

26 października 2009 r. od godz. 10.00 do 15.30 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Kościuszki 5a w Radomiu odbędzie się konferencja poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pt. "Mazowsze pięknieje". Podczas konferencji zostanie podsumowany stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2009 roku, oraz zagadnienia pomocy publicznej i zasady oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wdrażanego na Mazowszu w latach 2007 - 2013. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mazowia.eu należy przesłać na adres mailowy lub pocztowy do dnia 19.10.2009 r.
Uczestnictwo w konferencjach jest bezpłatne.

pobierzdo góry do góry

24.09.2009 r.

Zaproszenie do nowej siedziby Stowarzyszenia

ul. Wernera

Władze Stowarzyszenia pragną poinformować o nowym adresie biura Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" i jednocześnie zapraszają do swojej nowej siedziby, która mieści się przy

ulicy Wernera 9/11 w Radomiu.

Prezes Zarządu
Cezary Nowek

pobierzdo góry do góry

25.09.2009 r.

Stowarzyszenie ,,Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" zaprasza do udziału w projekcie EKONOMIA SPOŁECZNA W PRAKTYCE

ekonomia społeczna logo

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 ,,Wsparcie ekonomi społecznej" Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie w postaci bezpłatnych szkoleń i doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.
Więcej informacji na stronie www.ekonomia.srcp.radom.pl oraz w biurze Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w Radomiu, przy ul. Kościuszki 1 w godz. 7.30-15.30 tel. 048 360 00 45

pobierzdo góry do góry

26.09.2009 r.

Creator Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie ZAWÓD NA CZASIE - II EDYCJA, współfinansowanym przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

creator logo

Creator Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

 • Profesjonalny sprzedawca
 • Kierownik sklepu
 • Grafika komputerowa

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby zameldowane na terenie woj. mazowieckiego, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane bądĄ niezarejestrowane w Urzędzie Pracy i należące przynajmniej do jednej z wymienionych grup:

 • Osoby po 45 roku życia
 • Osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną/zwierzęcą
 • Osoby niepełnosprawne

Szkolenia będą realizowane na terenie całego województwa mazowieckiego. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Biurem Projektu Creator w Radomiu, przy ul. Warzywna 23 w godz. 7.30-17.00 tel. 048 385 10 95. Wiecej informacji pod adresem www.creator-polska.eu

pobierzdo góry do góry

28.09.2009 r.

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego w Radomiu

creator logo

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub osobą zamierzającą rozpocząć działalność gospodarczą i poszukujesz informacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013, realizowanych w regionie szkoleń oraz danych teleadresowych instytucji otoczenia biznesu, skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego w Radomiu.

W punkcie Konsultacyjnym uzyskasz informacje dotyczące:

 • Podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Możliwości uzyskania wsparcia na realizacje projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych
 • Możliwości skorzystania z dofinansowanych szkoleń

Informacje można uzyskać w PUNKCIE KONSULTACYJNYM W RADOMIU przy ulicy ul. Kościuszki 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30). Więcej informacji pod adresem www.srcp.radom.pl

pobierzdo góry do góry

30.09.2009 r.

Uroczystość wręczenia Nagród im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" 2009

creator logo

Nagroda Kolberga przyznawana jest od 1974 r., honoruje całokształt działalności i wyróżnia wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej. Od 2002 r. decyzją Ministerstwa Kultury głównym organizatorem Nagrody jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Tegoroczna edycja wręczenia nagród im. Oskara Kolberga ,,Za zasługi dla kultury ludowej” odbędzie się 3 paĄdziernika 2009 roku, w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

pobierzdo góry do góry

01.09.2012 r.

1 września - rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Polska

73 lata temu –1 września 1939 r. o godzinie 4:45 na ranem niemiecki pancernik Schleswig Holstein oddał pierwszą salwę w kierunku Westerplatte a niemieckie bombowce zrzuciły pierwsze bomby na Wieluń – rozpoczynając działania wojenne. Napaść III Rzeszy niemieckiej oraz sowieckiej Rosji na Polskę rozpętały II wojnę światową, która trwała aż sześć lat i pochłonęła według różnych szacunków od 50 do 78 milionów ludzkich istnień.

Był to największy konflikt zbrojny w historii świata, obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południową Azję, północą Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Pamiętając o tamtych bolesnych wydarzeniach, składamy hołd wszystkim osobom walczącym w obronie swojej ojczyzny. Wśród nas żyją osoby uczestniczące w bohaterskich walkach II wojny światowej. Niech lekcja patriotyzmu w ich wykonaniu będzie przedmiotem nauczania, wśród młodego pokolenia Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka