Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12843749


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Zamówienia


lgd razem dla radomki

14.11.2019 r.

Oferta pracy: Opracowanie materiału dydaktycznego - Podstawy ECDL

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w związku z realizacją projektu współpracy "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej" poszukuje osoby do opracowania autorskiego materiału dydaktycznego do szkolenia e-learningowego - Podstawy ECDL

Szczegółwa treść ogłoszenia dotyczącego wyboru trenera prowadzącego szkolenia stacjonarnego dostępna jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/multicel/zapytanie_opracowanieszkolenia_elearning

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

14.11.2019 r.

Oferta pracy: Trener - księgowość w organizacji pozarządowej i w małej firmie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w związku z realizacją projektu współpracy "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej" poszukuje osoby do prowadzenia szkolenia z zakresu podstaw księgowości w organizacji pozarządowej i w małej firmie.

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

13.11.2019 r.

Oferta pracy: Trener - kurs komputerowy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w związku z realizacją projektu współpracy "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej" poszukuje osoby do prowadzenia szkoleń komputerowych.

Szczegółwa treść ogłoszenia dotyczącego wyboru trenera prowadzącego szkolenia stacjonarnego dostępna jest pod adresem: "www.razemdlaradomki.pl/dok/multicel/zapytanie_szkoleniakomputerowe.docx

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

31.10.2019 r.

Oferty pracy: Trenerzy do projektu Akademia Menadżerów NGO.

W zawiązku z realizacją przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zadania publicznego pt. "Akademia Menadżerów NGO" dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego poszukujemy trenerów do przeprowadzenia warsztatów w następujących obszarach tematycznych:

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

31.10.2019 r.

Oferta pracy: Doradca dla organizacji pozarządowych.

W związku z realizacją zadania publicznego "Akademia Menadżerów NGO" - Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" poszukuje osoby do prowadzenia mobilnego doradztwa dla organizacji pozarządowych.

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

21.08.2019 r.

Oferta pracy: Trener - warsztaty taneczne.

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w związku z realizacją projektu pn. "Remix Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji" - zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów z zakresu warsztatów tanecznych

do góry
lgd razem dla radomki

20.08.2019 r.

Oferta pracy: Trener - warsztaty fitness dla seniorów

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w związku z realizacją projektu pn. "Remix Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji" - zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów fitness dla seniorów.

Zakres obowiązków: Prowadzenie warsztatów fitness dla 6 grup seniorów (osób które ukończyły 55 lat) liczących po 10 osób każda. Celem warsztatów aktywności ruchowej dla seniorów jest: poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia), usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauka nowych i doskonalenie znanych ćwiczeń, zapobieganie skutkom unieruchomienia i bezruchu (przykurcze, sztywność).

Wymagania: Trener powinien posiadać doświadczenie związane z realizacją zajęć/warsztatów oraz wykształcenie/ukończone kursy uprawniające do prowadzenia szkoleń w w/w zakresie.

do góry
lgd razem dla radomki

20.08.2019 r.

Oferta pracy: Trener - warsztaty komputerowe dla seniorów

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w związku z realizacją projektu pn. "Remix Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji" - zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów komputerowych dla seniorów.

Zakres obowiązków: Prowadzenie warsztatów stacjonarnych z zakresu podstaw nauki obsługi komputera, praktycznego korzystania z komputera i aplikacji internetowych, tekstowych w 6 ośrodkach. W warsztatach uczestniczyć będą grupy, w skład których będą wchodziły osoby powyżej 55 r. życia.

Wymagania: Trener powinien posiadać doświadczenie związane z realizacją zajęć/warsztatów oraz wykształcenie/ukończone kursy uprawniające do prowadzenia szkoleń w w/w zakresie.

do góry
lgd razem dla radomki

20.08.2019 r.

Oferta pracy: Trener - warsztaty z zakresu fotografii i nagrywania filmów multimedialnych.

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w związku z realizacją projektu pn. "Remix Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji" - zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów z zakresu fotografii i nagrywania filmów multimedialnych.

do góry
lgd razem dla radomki

18.04.2019 r.

Zapytanie o cenę: zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" zwraca się z zapytaniem o cenę dotyczącą zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej

Termin składania ofert mija w dniu 24.04.2019 r. o godzinie 14.00.

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

03.04.2019 r.

Zapytanie o cenę: przygotowanie cateringu na konferencję

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" zwraca się z zapytaniem o cenę dotyczącą przygotowania usługi cateringu na organizowaną konferencję inaugurującą projekt Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji oferty, określonej w zapytaniu o cenę - dostępnym pod adresem www.razemdlaradomki.pl/dok/ Zapytanie_catering_multicel.pdf

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

06.03.2019 r.

Nabór na stanowisko pracy - realizacja usług informatyczno-graficznych

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" ogłasza nabór na stanowisko pracy związane ze świadczeniem usług informatyczno-graficznych na potrzeby realizacji działań Biura LGD "Razem dla Radomki" w ramach projektu realizowanego dla Poddziałania 19.4. "Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

17.07.2018 r.

Oferty pracy: Trenerzy do projektu "Skuteczni Menadżerowie Społeczni"

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Skuteczni Menadżerowie społeczni" dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 - Stowarzyszenie "Razem dla Radomki poszukuje trenerów do prowadzenia warsztatów w następujących obszarach tematycznych:

Zarządzanie i administracja w organizacji pozarządowe i grupie nieformalnej Dokumenty aplikacyjne - ogłoszenie

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

17.07.2018 r.

Oferta pracy: Doradca mobilny dla organizacji pozarządowych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Skuteczni Menadżerowie Społeczni" dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 - Stowarzyszenie "Razem dla Radomki poszukuje:

Doradcy dla organizacji pozarządowych do prowadzenia Mobilnego Punktu Doradczego.

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

11.07.2018 r.

Zapytanie o cenę: Realizacja serii nagrań wideo podczas festiwalu - Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zaprasza do składania ofert dotyczących Realizacja serii nagrań wideo podczas festiwalu - Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie w dniu 22.07.2018 r.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, określonego w zapytaniu ofertowym - dostępnym pod adresem http://razemdlaradomki.pl/dok/Zapytanie_Stepniak2018.PDF

Wypełnioną ofertę prosimy o przekazanie w terminie do dnia 18.07.2018 r., godz.16.00 do Biura LGD" Razem dla Radomki" mieszczącego się w Janiszewie, przy ul. Zielonej 127, 26-652 Zakrzew, lub mailowo na adres zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

02.10.2017 r.

Nabór na stanowisko pracy - realizacja usług informatyczno-graficznych

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" ogłasza nabór na stanowisko pracy związane ze świadczeniem usług informatyczno-graficznych na potrzeby realizacji działań Biura LGD "Razem dla Radomki" w ramach projektu realizowanego dla Poddziałania 19.4. "Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" ...

do góry
lgd razem dla radomki

01.09.2017 r.

Ogłoszenie: Wybór trenerów do prowadzenia szkoleń w projekcie: Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych" dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Stowarzyszenie "Razem dla Radomki poszukuje trenerów do prowadzenia szkoleń w następujących zakresach tematycznych:

do góry
lgd razem dla radomki

07.08.2017 r.

Ogłoszenie: Wybór trenerów do prowadzenia szkoleń e-learnigowych - Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych" dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Stowarzyszenie "Razem dla Radomki poszukuje:

do góry
lgd razem dla radomki

07.08.2017 r.

Oferta: Doradca dla organizacji pozarządowych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych" dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Stowarzyszenie "Razem dla Radomki poszukuje:

Doradcy dla organizacji pozarządowych do prowadzenia Mobilnego Punktu Doradczego

do góry
lgd razem dla radomki

19.07.2017 r.

Zapytanie: Wybór trenerów do prowadzenia szkoleń e-learningowych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych" dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej" Stowarzyszenie "Razem dla Radomki poszukuje:

do góry
lgd razem dla radomki

18.07.2017 r.

Zapytanie o wybór trenerów do prowadzenia szkoleń stacjonarnych.

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych" dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej" Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" poszukuje trenera/szkoleniowca do przeprowadzenia spotkań szkoleniowych w następujących obszarach tematycznych:

do góry
lgd razem dla radomki

05.06.2017 r.

Zapytanie o cenę: przygotowanie cateringu na konferencję.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" zwraca się z zapytaniem o cenę dotyczącą przygotowania usługi cateringu na organizowaną konferencję pn. Lokalna Strategia Rozwoju "Razem dla Radomki" w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

do góry
lgd razem dla radomki

08.04.2017 r.

Zapytanie o cenę: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu urządzenia wielofunkcyjnego. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji oferty, określonej w zapytaniu o cenę - dostępnym pod adresem http://razemdlaradomki.pl/dok/Zapytanie_wielofunkcyjne.pdf

Wypełnioną ofertę prosimy o przekazanie w terminie do dnia 14.04.2017 r., godz.15.00 do Biura LGD" Razem dla Radomki" mieszczącego się w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 lub mailowo wysyłając informację na adres: promocja@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry

12.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe: Realizacja filmu promującego dziedzictwo kulinarne i producentów produktów regionalnych i tradycyjnych.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji filmu przygotowywanego w ramach inicjatywy "Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych" realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, określonego w zapytaniu ofertowym - dostępnym pod adresem www.razemdlaradomki.pl

Wypełnioną ofertę prosimy o przekazanie w terminie do dnia 19.08.2016 r., godz.15.00 do Biura LGD" Razem dla Radomki" mieszczącego się w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 lub mailowo wysyłając informację na adres: promocja@razemdlaradomki.pl

26.07.2016 r.

Nabór trenerów do pracy w projekcie: Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" w związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych" realizowanych w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowiska osób związanych z realizacją szkoleń stacjonarnych, warsztatów oraz szkoleń e-learningowych.

Obecnie trwa rekrutacja na następujące stanowiska pracy:

 • Trener- Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich. Sprawdź ofertę.

 • Trener- Nowoczesne pszczelarstwo Sprawdź ofertę.

 • Trener - Warsztaty kulinarne "Tradycyjna kuchnia regionu radomskiego". Sprawdź ofertę.

 • Trener - Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Sprawdź ofertę.

 • Trener -Produkty tradycyjne i lokalne w systemach żywności wysokiej jakości. Sprawdź ofertę.

 • Trener - Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych. Sprawdź ofertę.

 • Trener - Warsztaty przetwarzania wyrobów mlecznych na produkcję serów i wyrobów podobnych. Sprawdź ofertę.

 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w rozwoju obszarów wiejskich. Sprawdź ofertę.

 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych. Sprawdź ofertę.

 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Papryka Przytycka - produktem tradycyjnym Sprawdź ofertę.

 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Sprawdź ofertę.

 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Produkty tradycyjne i lokalne w systemie żywności wysokiej jakości. Sprawdź ofertę.

CV i list motywacyjny wraz informacją o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, wraz z wykazem prowadzonych szkoleń, ew. referencji listów polecających prosimy kierować na adres mailowy: promocja@razemdlaradomki.pl wpisując w tytule: Mazowiecka Kuźnia Smaków - oferta pracy w charakterze trenera - Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich, osobiście lub za pomocą poczty na adres Biura LGD "Razem dla Radomki" : ul. Wernera 9/11 26-600 Radom. Dokumenty rekrutacyjne prosimy przekazywać do dnia 5 sierpnia 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny pod nr 48 38 58 996.

30.06.2016 r.

Zapytanie ofertowe: Realizacja filmu promującego folklor i Festiwal - Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie.

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji filmu poświęconego pokazaniu piękna dziedzictwa kultury ludowej, związanej z organizowanym od 10 lat festiwalem "Spotkania z folklorem im. Stanisława Stępniaka" w Wieniawie.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, określonego w zapytaniu ofertowym - dostępnym pod adresem www.razemdlaradomki.pl/dok/Zapytanieofertowe_Stepniak.pdf

Wypełnioną ofertę prosimy o przekazanie w terminie do dnia 12.07.2016 r., godz.1500 do Biura LGD" Razem dla Radomki" mieszczącego się w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 lub mailowo wysyłając informację na adres: poczta@razemdlaradomki.pl

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.