Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15446127


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Publikacje prasowe


Publikacje prasowe

Prezentujemy artyku?y, audycje i inne publikacje prasowe dotycz?ce Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzia?ania "Razem dla Radomki"

Artyku?y o Stowarzyszeniu rok 2022

Cztery gminy z powiatu radomskiego i przysuskiego podsumowa?y konkurs ekologiczny

Cztery gminy z powiatu radomskiego i przysuskiego podsumowa?y konkurs ekologiczny
[w:] 7 stycznia 2021
format: online

czytajArtyku?y o Stowarzyszeniu rok 2021

W Przysusze zosta?y nagrodzone najaktywniejsze organizacje i stowarzyszenia na III Gali Organizacji Pozarz?dowych i Wolontariatu

W Przysusze zosta?y nagrodzone najaktywniejsze organizacje i stowarzyszenia na III Gali Organizacji Pozarz?dowych i Wolontariatu
[w:] Echo Dnia,27.10.2021
format: online

czytaj

Przytyk. Biegacze wystartuj? na ekstremalnej trasie pe?nej przeszkód wzd?u? zalewu Jagodno

Przytyk. Biegacze wystartuj? na ekstremalnej trasie pe?nej przeszkód wzd?u? zalewu Jagodno
[w:] Echo Dnia,30.09.2021
format: online

czytaj

W Przysusze w Domu Kultury zorganizowano Europejskie Dni Dziedzictwa

W Przysusze w Domu Kultury zorganizowano Europejskie Dni Dziedzictwa
[w:] Echo Dnia,17.09.2021
format: online

czytaj

wystawa fotograficzna

W Przytyku b?dzie wystawa fotograficzna, Narodowe Czytanie "Moralno?ci pani Dulskiej" i koncert Agaty J?drzejewskiej
[w:] Echo Dnia,01.09.2021
format: online

czytaj

Weekendowe koncerty w Dolinie Radomki

Weekendowe koncerty w Dolinie Radomki
[w:] Cozadzien.pl 13.08.2021 r.
format: online

czytaj

Zagospodarowano teren przy Klubie Senior+ w Chru?licach w gminie Wolanów

Zagospodarowano teren przy Klubie Senior+ w Chru?licach w gminie Wolanów
[w:] Cozadzien.pl 13.08.2021 r.
format: online

czytaj

Kultura w drodze

Kultura w drodze
[w:] Biuletyn Gminy Przytyk,Nr 3 (45) sierpie? 2021r., s. 16
format: online

czytaj

Aktywizacja i integracja
mieszka?ców gminy

Aktywizacja i integracja mieszka?ców gminy
[w:] Jedli?sk, Panorama Gminy,Nr 65/sierpie?/2021, s. 3
format: online

czytaj

Rolnicy z regionu radomskiego byli na gali AgroLiga u Prezydenta Polski w Warszawie

Rolnicy z regionu radomskiego byli na gali AgroLiga u Prezydenta Polski w Warszawie
[w:] Echo Dnia,09.07.2021.
format: online

czytaj

Muzycznie we wrzosie

Muzycznie we wrzosie
[w:] Echo Dnia,03.07.2021 r.
format: online

czytaj

O konkursie na inicjatywy turystyczne i kulturalne

O konkursie na inicjatywy turystyczne i kulturalne
[w:] Radio Rekord, 03.07.2021 r.
format: online

czytaj

Subregion radomski ze wsparciem samorz?du Mazowsza i UE

Subregion radomski ze wsparciem samorz?du Mazowsza i UE
[w:] Radom24.pl, 19.06.2021 r.
format: online

czytaj

Konkurs Wsparcie inicjatyw lokalnych

Konkurs "Razem dla Radomki" na "Wsparcie inicjatyw lokalnych" z pul? ?rodków blisko 150 000 z?otych na realizacj? pomys?ów
[w:] Echno Dnia, 06.04.2021 r.
format: online

czytaj

Rozmowa w Radio Radom o projekcie grantowym LGD

Rozmowa w Radio Radom o projekcie grantowym LGD
[w:] Radio Radom, 01.04.2021 r.
format: online

czytaj

Rusza konkurs na projekty grantowe

Rusza konkurs na projekty grantowe
[w:] portal Cozadzien.pl 30.03.2021 r.
format: online

czytaj

Jest ju? p?yta radomskich zespo?ów ludowych

Jest ju? p?yta radomskich zespo?ów ludowych. W nagraniach wzi?li udzia? arty?ci z powiatu radomskiego i przysuskiego
[w:] Echo Dnia, 06.02.2021 r.
format: online

czytaj

Zespo?y folkowe z Radomia, powiatu przysuskiego i radomskiego nagrywaj? now? p?yt?

Zespo?y folkowe z Radomia, powiatu przysuskiego i radomskiego nagrywaj? now? p?yt?
[w:] Echno Dnia, 22.01.2021 r.
format: online

czytaj

Wywiad w Radio Rekord

Wywiad w Radio Rekord. LGD w 2020 i 2021 roku
[w:] Radio Rekord, 08.01.2021 r.
format: online

czytaj

Pozosta?e publikacjeBiuletyn Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie LGD "Razem dla Radomki" publikuje biuletyn, na którego ?amach przedstawiane s? atrakcje i wydarzenia z terenu LGD. Zach?camy do lektury.
Zobacz biuletyn

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka